гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

Нов ехограф за нуждите на Клиника по урология

С целева субсидия за капиталови разходи от бюджета на Министерство на здравеопазването, бе закупен висок клас ехограф за диагностика и интервенционални процедури в Клиника по урология. Апаратът е със следните функционалности:

 • Интуитивен дизайн, лесен за употреба интерфейс с удобно разположени функционални бутони;
 • Тъчскрийн с висока чувствителност;
 • Наличие на механична клавиатура;
 • Екран с динамична картина, видимост и добра разделителна способност позволяваща от диференцирането на различните структури.
 • Предварително зададени множество профили с различна чувствителност в зависимост от наблюдаваните структури, както и възможност за персонализиране на настройките.
 • Ехографът е снабден с три трансдюсера с възможност за различен вид работа, превключването на които става само с едно докосване.
 • Конвексен трансдюсер с висока честота позволяваща достигане и наблюдаване на дълбоки структури в тялото.
 • Линеарен трансдюсер предназначен за повърхностно разположени структури.
 • Трансректален трансдюсер снабден с водач, позволяваващ изпълняването на перинеална биопсия от простатната жлеза.
 • Водач предназначен за конвексният трансдюсер, позволяващ извършването на перкутанни нефростомии, PCNL, биопсиране на бъбрек, както и биопсиране на други органи и системи.
 • Възможност за корекция на ъгъла на водача с възможни три градусови проекции.
 • Доплер ехография спомагащ при диагностика, както и интраоперативно.
 • Голяма гама от възможности за осъществяване на конективност с ехографа.
 • Възможност за надграждане с допълнителна апаратура с цел изпълняване на Фюжън биопсия.
 • Мобилност на ехографа, лесно стациониране на същият, както и захранващ кабел с достатъчна дължина за оптимално използване.


Ръководството на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД град Плевен изказва своята благодарност към Министерство на здравеопазването за финансовата подкрепа, с която реализирана инвестицията.

 

Виж повече

Нова карбонова операционна маса от висок клас за Отделение по съдова хирургия

С целева субсидия за капиталови разходи от бюджета на Министерство на здравеопазването, бе закупена висок клас карбонова операционна маса за Отделение по съдова хирургия в Трета Клиника по хирургия. С въвеждането в експлоатация на рентген негативната маса, реализирахме следните специфични ползи:

 • Създаде се възможност за работа едновременно на повече от един сегмент на артериалното дърво;
 • Поради подобрената прозрачност, образите са многократно по детайлни и информативни;
 • Осигуриха се възможности за намаляване на времето и интензитета на рентгеновата експозиция за пациента и персонала;
 • Намали се средното количество контраст използвано при ендоваскуларните процедури;
 • Благодарение на възможността за ротация на пациента се предостави възможност за работа върху глава, шия и гръден кош;
 • Рентген негативните приставки за ръка, осигуряват възможност за детайлна оценка на малките артерии на горен крайник и дават възможност за интервенирането им;
 • Приставките за рентгенова защита на персонала, способстват за значително намаляване на рентгеновото натоварване на персонала.

Ръководството на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД град Плевен изказва своята благодарност към Министерство на здравеопазването за финансовата подкрепа, с която реализирана инвестицията.

Виж повече

Нов ехокардиограф за Клиника по кардиология

С целева субсидия за капиталови разходи от бюджета на Министерство на здравеопазването, бе закупен нов ехокардиограф за Клиника по кардиология. Апаратът е със следните функционалности:

 • Транторакален трансдюсер:
  • за оценка степента на клапните лезии;
  • за оценка помпената функция на сърдечния мускул;
  • за оценка размерите на сърдечните кухини;
  • за оценка наличието на нарушения в кинетиката на миокарда.
 • Линеен трансдюсер:
  • за диагностика на съдов статус;
  • каротиден статус;
  • патология на щитовидната жлеза.

Ръководството на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД град Плевен изказва своята благодарност към Министерство на здравеопазването за финансовата подкрепа, с която реализирана инвестицията.

Виж повече

Нова апаратура в Отделение по гастроентерологична диагностика

С целева субсидия за капиталови разходи от бюджета на Министерство на здравеопазването, бе закупен най – висок клас ехограф с разширени диагностични възможности за абдоминална ехография за Отделение по гастроентерологична диагностика.

Гастроентерологичните заболявания са социално значими заболявания. Те са около една четвърт от общата заболеваемост по света. Ангажират населението в работоспособна възраст, свързани са с намалено качество на живот, сериозна заболеваемост, усложнения и повишена смъртност. По данни на Националния център по обществено здраве и анализи те заемат четвърто място като причина за смърт у нас. Голяма част от заболяванията на храносмилателната система водят до дисплазия и развитие на карцином. Раковите заболявания на храносмилателната система са около 30 % от всички злокачествени заболявания, и са отговорни за около 40 % от смъртността от рак. От друга страна, през последните десетилетия, в гастроентерологията се развиват специфични методи на диагностика и лечение – гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография. Те откриват нови хоризонти за диагностика и неоперативно лечение на редица заболявания на храносмирателната система, превръщат се в „мост” между вътрешната медицина и хирургията.


Отделение по гастроентерологична диагностика е авторитетно специализирано диагностично и терапевтично звено, обслужващо огромен брой пациенти и участващо в реализирането на почти всички клинични пътеки, по които болницата има сключен договор с НЗОК.
В Отделението работи амбициозен и висококвалифициран екип от лекари със съвременни познания и модерен подход в областта на гастроентерологията, в който са съчетани многогодишен опит и отдаденост с ентусиазъм и енергия.

Виж повече

Агар Арт – изкуството, което показва красотата на бактериите!

Микробното изкуство или Агар Арт е произведение, създадено чрез култивиране на бактерии и гъбички върху хранителни среди. Рисунките са изработени с клинични изолати на патогенни микроорганизми от лаборант Радостина Радославова и д-р Валентина Едрева.
Колективът на лабораторията по микробиология поздравява служителите и пациентите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен с настъпващите празници и желае на всички здраве и успешна и щастлива Нова Година!

Виж повече

Конкурс за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижими имоти, собственост на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД

Конкурс за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижими имоти, собственост на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД

Виж повече

Безплатни прегледи за туберкулоза от 11 до 15 декември

Безплатни прегледи за туберкулоза организират специалистите от УМБАЛ “Д-р Г. Странски” ЕАД. От 11 до 15 декември в Отделение за диспансерно наблюдение на болни с пневмофтизиатрични заболявания, намиращо се на ул.”Св.св. Кирил и Методий” 20 в Плевен, ще се проведе „Седмица на отворените врати“. Всеки ден от 11 до 12 часа и от 14 до 16 часа ще се провеждат прегледи, след предварително записване на телефон 064 /802 994. Прегледите ще включват анкетиране на желаещите, при оплаквания ще се прави рентгенова снимка, проба Манту, а при нужда и микробиологично изследване за наличие на туберкулоза.

Виж повече

16 специализанта се присъединиха към екипа на "УМБАЛ-Д-р Георги Странски" ЕАД град Плевен

Към екипа на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД град Плевен след проведен конкурс за прием на специализанти се присъединиха 14 млади лекари и 2 медицински сестри по следните клинични специалности – Кардиология, Хирургия, Гастроентерология, Пневмология и фтизиатрия, Съдова хирургия, Педиатрия, Очни болести, Клинична хематология, Анестезиология и интензивно лечение, Гръдна хирургия, Лъчелечение и Специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания.

Ръководството на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД град Плевен поздравява младите си колеги за показаните резултати на конкурса и за правилния избор на Лечебно заведение с история и създадени традиции в лекарската професия!!!

 

Виж повече

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close