гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Консултативно-диагностичен блок

Д-р Ваня Иванова
Началник КДБ

Завършва висше образование по медицина през 1980 г. във ВМИ-Плевен. Придобива специалности “Вътрешни болести” през 1988 г. и “Ендокринология” през 1990 г. Завършва специалност Магистър по “Застраховане и социално дело” през 2006 г. Работи в клиниката по ендокринология и до момента. Многократни участия в Национални и Международни симпозиуми по ендокринология.

Консултативно-диагностичният блок е звеното, от което започва пътят на пациента в “УМБАЛ Д-р Г. Странски" ЕАД Плевен. Тук всеки пожелал да получи здравна услуга се среща с високоспециализирания медицински персонал, точна организация и професионализъм в унисон с изискванията за добра медицинска практика.

Регистратурите на Първа и Втора клинична база са точки от Болничната информационна система. Там всички постъпващи пациенти получават уникален идентификационен номер, което позволява във всеки един момент да се проследи движението им в лечебното заведение.

Първи етаж

Регистратура тел. 064/886 352
107 Ортопедичен кабинет тел. 064/886 484
110 Неврологичен кабинет - тел. 064/886 491

Трети етаж (на територията на ДКЦ Плевен)

307 Алергологичен кабинет - тел. 064/886 435

Четвърти етаж

402 Вътрешен кабинет - тел. 064/886 424
405 Ревмокардиологичен кабинет - тел. 064/886 469
404 Ендокринологичен кабинет - тел. 064/886 436
407 Хирургичен кабинет - тел. 064/886 350
408 Анестезиологичен кабинет - тел. 064/886 350
410 Урологичен кабинет - тел. 064/886 451
411 Очен кабинет - тел. 064/886 251
413 Нефрологичен кабинет - тел. 064/886 325
415 Кабинет “Началник КДБ” - тел. 064/886 214
418 Гастроентерологичен кабинет - тел. 064/886 378

Кабинети на територията на клиниките в Първа клинична база

Хематологичен кабинет - тел. 064/886 427 в Клиника по хематология
Противобесен кабинет в структурата на “Инфекциозни болести”
Приемен кабинет “Инфекциозни болести” - “Детска клиника”,
“Професионални заболявания” са стациониран в съответната
клиника.

Kабинети във Втора клинична база
Аудиометричен кабинет в Клиника по УНГ болести
УНГ кабинет в Клиника по УНГ болести
Акушеро-гинекологичен кабинет в структурата на Клиника по акушерство и гинекология - тел.: 064/ 886 638
Кабинет "Вътрешни болести" - на територията на Втора клинична база - тел.: 064/ 886 620
“Пропедевтика на вътрешните болести”

Кабинетите осъществяват високо специализирана медицинска помощ на пациенти нуждаещи се от хоспитализация, предоперативни консултации, консултации след изписване съгласно нормативната база. В звеното се обслужват и амбулаторни пациенти, пожелали да проведат профилактични прегледи или да получат друга здравна услуга.

 

СПЕЦИАЛИСТИ ТЕРАПЕВТИ:

Д-р Ваня Иванова
Д-р Емилия Стойкова
Д-р Валентин Ганчев
Д-р Венцислав Ножаров
Ст.м.с. Надя Димитрова

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close