гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

Пациентка дарява постелъчно бельо и завивки в знак на благодарност към Клиниката по гнойно-септична хирургия в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“

Пациентка дарява постелъчно бельо и завивки в знак на благодарност към Клиниката по гнойно-септична хирургия в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“

Вдъхновяваща история се развива в Отделение по колопроктология и гнойно-септична хирургия на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски“ в Плевен. След като получи висококачествени медицински грижи и внимание,  благодарна пациентка реши да изрази своята признателност,  като направи  дарение на болничното заведение.

Госпожа Маринела Николова  от Козлодуй,  която неотдавна беше лекувана по спешност в отделението, след като претърпя  неотложна  операция, извършена  в екип от  д-р Венцислав Грозев и д-р Добромир Нгуен, изрази своята благодарност, като дари 50 комплекта постелъчно бельо от три части и 25 бр. олекотени завивки на обща стойност 3 204,90 лв.

„Дарението не само ще подобри комфорта на настоящите пациенти, но и ще помогне за поддържането на отличните хигиенни стандарти, които са от съществено значение във всяка съвременна болница“ , сподели  проф.  Сергей Илиев, началник на Отделение по колопроктология и гнойно-септична хирургия. Госпожа Николова  разказа, че е била впечатлена от изключителния професионализъм, съпричастност  и човешкото отношение, които е получила по време на престоя си в отделението, мотивирайки я  да вземе това решение.

„Отделението по колопроктология и гнойно-септична хирургия в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ винаги е било  еталон за качество, професионализъм  и грижа за пациентите“, каза госпожа Николова. „От момента, в който пристигнах, до деня, в който бях изписана, всички членове на персонала – от лекарите и медицинските сестри до помощния персонал – бяха изключително внимателни и мили.“

Тази вдъхновяваща постъпка служи като свидетелство за отдадеността на екипа на Отделението по колопроктология и гнойно-септична хирургия  да предоставя възможно най-добрите грижи за своите пациенти. Нейната история  подчертава колко е важно за хората  проявеното милосърдие и професионализъм! Благодарността и признателността оказват положително въздействие върху здравните работници, които ежедневно се справят със сложни медицински случаи и емоционални ситуации.

Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски“ в Плевен продължава да бъде водещ доставчик на висококачествени здравни услуги в региона. Със своя опитен екип от лекари, напреднали медицински технологии и ангажимент за непрекъснато подобряване на грижите за пациентите, болницата остава предпочитана база  за хора, търсещи най-добрата налична медицинска помощ.

Благодарим Ви, хора с добри сърца!

 

Виж повече
УМБАЛ “Д-р Георги Странски" ЕАД в Плевен – предпочитан избор за обучение на студенти, специализанти и стажанти

УМБАЛ “Д-р Георги Странски" ЕАД в Плевен – предпочитан избор за обучение на студенти, специализанти и стажанти

Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски“ ЕАД в Плевен се очертава като модерна и предпочитана база за обучение на студенти, специализанти и стажанти с  професионалната си  и подкрепяща  среда за практическа и теоретична  подготовка . Със заповед на министъра на здравеопазването болницата предлага обучение по 47 клинични специалности, което я прави основен център за следдипломно обучение на лекари и здравни специалисти.

В съответствие със Закона за лечебните заведения за придобиване на специалност в системата на здравеопазването в  УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен  към  момента се  обучават  157 специализанти. Тези специализанти следват различни пътища за придобиване на специалност, 103-ма  специализират първа  специалност,  след сключване на срочни трудови договори и спечелване на конкурси,  11 специализират  втора клинична специалност  по „Кожни и венерически болести“, „Медицинска онкология“, „Професионални болести“, „Инфекциозни болести“, „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“, „Урология“ и „Неонатология“, а  41  специализанти  от други лечебни заведения са припознали  Университетската многопрофилна болница „Д-р Г.Странски“  като  най- подходящо място за своята специализация .  Двама са  чуждестранните  граждани на  държави извън Европейския съюз, които  също са избрали  да завършат обучението си по клиничните специалности „Ортопедия и травматология“ и „Кардиология“. Този значителен брой специализанти, които  придобиват  специалност, подчертава ангажимента на болницата да предоставя всеобхватно и качествено обучение, което отговаря на индивидуалните кариерни цели на всеки.

 

 

От  началото  на  2024 г. 16 специализанти успешно са защитили и  придобили клинична специалност, като само двама от тях са напуснали лечебното заведение. Този процент на задържане показва успеха на най-голямото лечебно заведение за болнична помощ в Северна България при създаването на подкрепяща среда, която насърчава професионалното израстване и удовлетворението от работата сред нейните възпитаници.

 

Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Д-р Георги Странски“ ЕАД в Плевен разполага и с висококвалифицирани специалисти, които ръководят програмите за следдипломно обучение в направление  „Здравни грижи“  и осигуряват цялостна подкрепа на младите професионалисти по време на тяхното развитие в  следните клинични специалности: „Анестезиология и интензивни грижи“ /за медицински сестри и акушерки/, „Операционна и превързочна техника“ /за медицински сестри и акушерки/, „Педиатрични здравни грижи“ /за медицински сестри и фелдшери/, „Психиатрични здравни грижи“ /за медицински сестри и фелдшери/, „Специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания“ /за медицински сестри и фелдшери/ и „Спешна медицинска помощ“ /за медицински сестри, фелдшери и акушерки/.

Фокусът върху непрекъснатото обучение и усъвършенстване гарантира, че болницата  поддържа високи стандарти на грижа и иновации в областта на медицината,  а това  е  от първостепенно значение за ефективното й  функциониране.

Като предпочитана база за обучение, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен играе решаваща роля в оформянето на бъдещето на здравеопазването в България чрез насърчаване на култура на непрекъснато учене и професионално израстване сред своите служители. С ангажимента си за отлични постижения в грижите за пациентите и обучението на следващото поколение здравни специалисти, болницата ще продължи да бъде лидер в своята област.

Виж повече
Национална среща на  главните  медицински сестри се фокусира върху преодоляването на  кадровата криза в здравеопазването

Национална среща на главните медицински сестри се фокусира върху преодоляването на кадровата криза в здравеопазването

На 10 юли 2024 г в . София  се  проведе Национална  среща на главни медицински сестри под наслов “Кадровата криза в здравеопазването – възможно ли е да бъде преодоляна?”.

Събитието  бе  организирано  от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) в партньорство с  УМБАЛ “Света Анна”-  София. В Националната среща на главните  медицински  сестри  взе участие и Виолета Димитрова, главна сестра на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“-Плевен.

На срещата бяха  обсъдени възможните краткосрочни и дългосрочни политики в здравеопазването с фокус върху преодоляването на кадровата криза в сферата на здравните грижи. Силно обезпокояващи  са фактите, че за 15 години, специалистите по здравни грижи в болниците  са с  40% по-малко. По данни на Асоциацията на професионалистите по здравни грижи към края на миналата година у нас работят близо 24 хиляди медицински сестри, малко над 4000 акушерки, около 2000 фелдшери.

В  презентация си „Кадровата криза в здравеопазването – възможно ли е да бъде преодоляна?“ , председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева  представи данни за настоящата ситуация на кадрови дефицит, нарастващата нужда от осигуряването на качествени здравни грижи и необходимостта от политическа воля за прилагането на незабавни мерки в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план за задържането на специалистите по здравни грижи и привличането на нови кадри.

Интерес предизвика и презентацията „Управление на здравните грижи в УМБАЛ „Св. Анна“ в условия на кадрова криза“, с която  бяха   ще представени добри практики в лечебното заведение по отношение на условията на труд, заплащането и продължаващото обучение на медицинските кадри.

По време на дискусията участниците в срещата имаха възможността   да споделят  добри практики и конкретни проблеми в ежедневната си дейност, с което  бе постигнато  обединение  около общи идеи за справяне с кадровата криза. Беше дадена препоръка, в която се казва, че  „лекарите и специалистите по здравни грижи трябва да работят в партньорство, а не в подчинение“.

В края на срещата беше приета декларация от името на съсловната организация, адресирана до народните представители, сегашни и бъдещи управляващи в централната и местната власт.

Декларацията настоява за незабавни мерки за:

Създаване на устойчива система за планиране на необходимостта от медицински персонал.

Създаване на нормативно регламентирана система за определяне на нуждите от минимален брой медицински специалисти за функциониране на всяко звено в системата на здравеопазване.

Създаване на законодателна рамка на правомощията, отговорностите, мястото и възнаграждението на всички, упражняващи професиите от направление “Здравни грижи” в болничната и извънболничната помощ.

Разработване и приемане на методика за минимално стартово възнаграждение и устойчиво нарастване на трудовите доходи на медицинските специалисти по здравни грижи, спрямо нивото на професионална квалификация.

Гарантирано , предвидимо и устойчиво кариерно развитие.

 

 

Виж повече

Форум изследва причините и предлага решения за намаляване на насилието над лекари

    Увеличаващото се насилие над медицински специалисти буди сериозно безпокойство сред професионалната гилдия  и обществеността. За да хвърли светлина върху проблема и да обсъди потенциални решения, Българският лекарски съюз (БЛС) организира форум на тема „Насилието над лекари – причини и възможни решения“. Събитието събра представители на водещи лечебни заведения, експерти и медии, за да подчертае необходимостта от колективни действия за справяне с този сериозен проблем.  Водещ  на форума  бе  председателят на БЛС – д-р Иван Маджаров, а  с уводни  слова  събитието откри  министърът  на здравеопазването д-р Галя Кондева. Тя заяви,  че насилието над лекари е абсолютно недопустимо и всеки който си е позволил подобно отношение,  трябва да понесе отговорност пред закона. Участваха  още  Пенка Богданова – прокурор във Върховна прокуратура,  Мирена Георгиева – психолог, началник сектор „Психологично консултиране, кризисни интервенции и психотерапия“ към ВМА – София,   Димитър Ганев  от социологическа агенция „Тренд“ и  Венелина Гочева – Председател на медийна група България. Във форума  взе участие и  доц. д-р Ивелина Йорданова, дм като представител на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ –Плевен.

 

Форумът разкри тревожни данни от скорошно проучване на социологическата агенция „Тренд“, проведено сред обществото и здравните специалисти. Шест от десет лекари съобщават, че са ставали свидетели на вербална агресия към свои колеги на работното място, а в 20% са преживели и физическа агресия. Близо половината (49%) от всички здравни специалисти са били обект на вербална агресия, а 32% заявяват, че се страхуват за здравето и безопасността си на работното място. Тези цифри подчертават спешната нужда от мерки за предотвратяване и справяне с агресията срещу здравни работници.

Причините за вербалната агресия са многостранни,  фактори като неудовлетвореност от услугата или лечението, дълго чакане и високо заплащане на услугите често допринасят за напрежението. Участниците във форума се съгласиха, че е изключително важно да се повиши обществената осведоменост относно предизвикателствата, пред които са изправени здравните специалисти, и значението на уважителното отношение към тях.

Представителят на медиите предложи няколко стъпки, които могат да бъдат предприети за насърчаване на положителна промяна, като например организиране на посещения на лекари в училища за информиране на младите хора за важността на тяхната работа, увеличаване на медийното отразяване на успехите на българските лекари и създаване на по-приветлива среда в лечебните заведения чрез насърчаване на персонала да общува топло и приветливо с пациентите. Предложено бе  да има  повече информация за конкретни лекари, оформена от PR-специалистите в болниците,  която  е  достъпна за пациентите докато чакат в чакалните на лечебните заведения, за да може те да се запознаят предварително с  лекаря, който ги очаква и на когото биха искали да доверят своите здравословни проблеми. Предложена бе идеята да се направи документална филмова поредица за това какво е да си лекар,  която да се популяризира сред обществеността.

Като цяло форумът подчерта необходимостта от съвместни усилия от страна на професионалисти, политици и общество за справяне с насилието над лекари и гарантиране на безопасна работна среда за всички здравни специалисти.

Повече за данните от проучването:

Нагласи на обществото относно насилието към лекари Проучване сред лекарите относно агресията, проявявана към тях

Нагласи на обществото относно насилието към лекари

Виж повече
Бум в употребата на забранени наркотични вещества сред деца и младежи

Бум в употребата на забранени наркотични вещества сред деца и младежи

 За последните две денонощия в Клиниката по токсикология към УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ са хоспитализирани 7 деца на възраст от 4 до 14 год., 6 от които с прием на бисквити, съдържащи тетрахидроканабинол ТНС /канабис/ и едно дете с прием на наркотичен опиат  и кокаин.

Децата са приети с  тежко общо  състояние и количествени и качествени  нарушения в съзнанието. Предприето е  реанимационно, детоксично и специфично лечение. В момента децата са със стабилни жизнени показатели, но сънливи. Уведомени са органите на МВР, отдел „Закрила на детето“ и  Детска педагогическа стая. Води се разследване по случая.

Екипът от лекари в Клиниката по токсикология призовават родители и деца да бъдат внимателни!

„Ние, лекарите токсиколози, сме дълбоко загрижени за последните  случаи на отравяне с  бисквити, съдържащи канабис, които са били предложени на деца от непознати. Това е сериозен проблем, който изисква нашето внимание и действия.“, алармира доц. д-р Евгения Бързашка, началник на Клиника по клинична токсикология.

„Като родители и възрастни е изключително важно да бъдете бдителни и да гарантирате безопасността на децата. Винаги трябва да наблюдаваме какво ядат и с кого общуват. В този случай трябва да подчертаем важността на избягването на всякакви хранителни продукти, предлагани от непознати, особено такива, които могат да  съдържат вещества като канабис- изключително вредни за здравето на децата ни. За да защитите себе си и близките си, имайте предвид следните съвети:

Уверете се, че познавате добре източника на всички закупени или получени хранителни продукти.

Не приемайте никакви хранителни продукти от непознати или съмнителни източници.

Научете децата си никога да не приемат храна от непознати, без първо да се консултират с вас.

Обучете децата си за опасностите от консумацията на незаконни вещества, като канабис.

Насърчавайте откритата комуникация между вас и вашите деца, така че те да се чувстват комфортно да споделят своите притеснения или страхове.

Не забравяйте, че превенцията е ключова, когато става въпрос за защита на нашите деца от потенциални опасности на улицата. Като работим заедно и оставаме бдителни, можем да създадем по-безопасна среда за всички.“, споделя доц. Бързашка.

Клиниката по клинична токсикология към УМБАЛ „Д-р Г.Странски“ в Плевен е единственото специализирано лечебно заведение за лечение на токсикологично болни – деца и възрастни пациенти в Северна България и е V- ти Център по Токсикология в страната.

Виж повече

УМБАЛ „Д-р Г.Странски” ЕАД въвежда приемни дни за граждани

Ръководството на УМБАЛ „Д-р Г.Странски” ЕАД обявява приемни дни за срещи с граждани, които ще се провеждат всеки първи и последен петък от месеца, във времето от 13.00 до 14.00 часа.

Срещите ще се провеждат само след предварително записване. За среща с изпълнителния директор доц. д-р Александър Вълков и зам.изпълнителния директор доц. д-р Людмил Терзиев  на тел. 064 /886 444, а за среща с главната сестра Виолета Димитрова на тел. 064/ 886 178. 

Целта на приемните дни е да се  подобри  комуникацията с  гражданите, като се осигури възможността да получат компетентни и точни отговори на поставените от тях въпроси, както и чрез оказване на съдействие при съществуващи проблеми, свързани с дейността на болницата и предоставяните услуги.

Виж повече

Научна конференция „Плевенски ендокринологични дни-2024“ събра водещи експерти в областта на ендокринологията и метаболитните нарушения

Университетската клиника по ендокринология, към УМБАЛ „Д-р Г. Странски” и Медицински Университет – Плевен проведе своя ежегоден научен форум ”Плевенски ендокринологични дни-2024”. Тази година събитието беше организирано под егидата на 50-годишнината от основаването на МУ-Плевен. Симпозиумът се състоя в залите „Луи Пастьор” и „ Александър Флеминг” в сградата на Факултет Фармация на МУ – Плевен , в дните 13- 15 юни. Гости на научния форум бяха представители на научното ръководство на МУ- Плевен: зам.-ректор по научната част проф. Галя Ставрева дм, декан на факултет „Медицина”, проф. Сергей Илиев дм, доц. Ивелина Йорданова дм, зам.-декан по научната част и доц. Теодора Вълова дм, координатор на Регионалния академичен център към БАН-Плевен. Административното ръководство на УМБАЛ ” Д-р Г. Странски” беше представено от г-жа Стоянка Вашкова, ”Връзки с общественноста”, която връчи поздравителен адрес от името на доц. Александър Вълков дм, изпълнителен директор на УМБАЛ ”Д-р Г. Странски”.

Научната среща ”Плевенски ендокринологични дни” стана традиционна и се организира за XII- пореден път от доц. Катя Тодорова дм, ръководител на Университетската Клиника по Ендокринология. Тя предоставя възможност за представяне на нова научна информация, както и обмяна на опит и мнения на водещи ендокринолози от България.

Основната научна тема на симпозиума беше „Метаболитна дисфункция в хода на диабетния континиум”. В рамките на два дни бяха разгледани последователно горещите точки в областта на хормонално-метаболитните нарушения при затлъстяване, метаболитен синдром, предиабет и захарен диабет. Бяха разгледани и обсъдени новости и тенденции в патогенезата, специфичната изява, лечението и профилактиката на всички състояния, протичащи с метаболитна дисфункция и оформящи континиума на захарния диабет тип 2. Научен фокус бяха недобре изучените механизми на инсулинова резистентост, бета-клетъчна дисфункция и хронично възпаление, обобщени и анализирани в светлината на възможностите на съвременните терапии. Представени бяха 17 научни доклада от утвърдени български учени с висок академичен авторитет като проф. З. Каменов дмн, проф. М. Орбецова дм, проф. Ф. Куманов дмн, проф. М. Боянов дмн, доц. А. Гатева дмн, доц. М. Петкова дм, доц. Ж. Бонева дм, доц. А. Шинков дм, доц. А. Томова дм, доц. К. Тодорова дм, доц. Н. Чакърова дм, д-р Я. Асьов дм, д-р А. Фейзулова и др. За пореден път се даде възможност на млади академични и клинични изследователи от Клиникатата по ендокринология да представят своите научни и дисертационни разработки и резултати. Присътващите лектори, които са изявени специалисти в своята област, имаха възможността да споделят своя опит и наблюдение с участниците в конференцията, за да помогнат и обогатят тяхното знание.

Бяха проведени и два сателитни симпозиума с научен фокус „Кардио-метаболитен пъзел- възможности за лечение и превенция”, на които чрез интер-дисциплинарен подход бяха изложени многообразни и най-значими метаболитни и кардио-ренални усложнения, причиняващи висока сърдечно-съдова заболеваемост и смъртност сред лицата, страдащи от затлъстяване и захарен диабет тип2.

На събитието присъстваха 115 лекари специалисти-ендокринолози, специализанти по ендокринология и докторанти от Университетските ендокринологични клиники към Софийски, Пловдивски и Плевенски медицински университети, както и специалисти ендокринолози от Северозападна и Централна Северна България. Всички те проявиха значим научен интерес, под формата на въпроси, споделени мнения и изказвания в свободен формат във времето за лекции и почивка, което потвърждава увереността, че симпозиумът е допринесъл за повишаване на знанията и професионалната квалификация на участниците, относно метаболитните нарушения при затлъстяване, предиабет и захарен диабет тип 2.

В своето заключително слово при закриването на научния симпозиум, доц. Катя Тодорова отправи пожелания към всички участници, с очакване за нови срещи и изрази своята сърдечна благодарност към административното ръководство на УМБАЛ” д-р Г. Странски”, академичните ръководства на Факултет „Медицина“ и на МУ-Плевен за подкрепата и сътрудничеството, оценявайки високо техния принос. Доц. Тодорова подчерта важността на продължаващото образование и обмена на знания и опит сред ендокринолозите за подобряване на грижите за пациентите и напредък в областта на ендокринологията.

Виж повече

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close