гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

Процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Покана по рамково споразумение № РД-11-158 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен “

Процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Покана по рамково споразумение № РД-11-158 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен “

Виж повече

Честит 7-ми април!

Уважаеми колеги,

Приемете моите и на цялото Ръководство най-сърдечни поздравления по повод Световния ден на здравето – 7 април!
Гордеем се, че болницата ни е на много високо ниво, но без Вас това нямаше да е възможно. Затова днес Ви поздравявам за професионализма и всеотдайността, които проявявате при изпълнение на нашата мисия и професия – спасяването на човешки живот.
Като част от един страхотен екип, Ви благодаря затова, че издържахте в тези трудни времена, за ентусиазма и човещината, с които всеки ден защитавате името на българския лекар и здравен работник. Последната година доказахте за пореден път, че високата Ви организираност, прецизност, медицинска точност, хуманизъм и професионализъм са на световно ниво и всички оценяват това.
Приемете моята признателност и благодарността на всички, за които се грижите и чийто живот пазите!

Честит професионален празник!

ДОЦ. Д-Р ЦВЕТАН ЛУКАНОВ, ДМ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „УМБАЛ – Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ“ ЕАД – ПЛЕВЕН

Виж повече

Процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Покана по рамково споразумение № РД-11-62 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен “

Процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Покана по рамково споразумение № РД-11-62 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен “

Виж повече

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА „ЛЕКАР, МЕД. СЕСТРА/АКУШЕРКА СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ....... “ В “УМБАЛ-Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ” ЕАД – ГРАД ПЛЕВЕН

Класирани кандидати за длъжност „Лекар, медицинска сестра/акушерка специализант по …….“ след проведен конкурс на 01.04.2021 г., съгласно протокол на комисия, назначена със Заповед № РД 16-112/29.03.2021 година, която изменя и допълва Заповед № РД 16-64/17.02.2021 година по клинични специалности:

Клинична специалност Имена
Кардиология Д-р Василен Николаев Гицов
Кардиология Д-р Живко Димитров Йовчев
Кардиология Д-р Алена Боянова Дaнова
Кардиология Д-р Калоян Костадинов Шахов
Медицинска генетика Д-р Магдалена Христова Иванова
Ендокринология и болести на обмяната Д-р Ивелина Николаева Иванова
Ендокринология и болести на обмяната Д-р Александра Димитрова Джепкова
Пневмология и фтизиатрия Д-р Гергана Вергилова Стефанова
Педиатрия Д-р Кристина Йоткова Йотова
Неонатология Д-р Катя Радославова Делчева
Клинична микробиология Д-р Надежда Иринова Йорданова
Нервни болести Д-р Йоанна Велиславова Тодорова
Нервни болести Д-р Вероника Анатолиева Василева
Нервни болести Д-р Магдалина Николаева Янакиева
Акушерство и гинекология Д-р Йоана Димитрова Костадинова
Ушно-носно-гърлени болести Д-р Ниляй Ертрулова Метинова
Съдова хирургия Д-р Ивайло Пламенов Ненов
Анестезиология и интензивно лечение Д-р Йоанна Бориславова Атанасова
Анестезиология и интензивно лечение Д-р Полина Александрова Дочева
Операционна и превързочна техника Мед. сестра Светлана Радославова Георгиева
Образна диагностика Д-р Николай Мирославов Николов
Спешна медицина Д-р Биляна Митевска
Виж повече

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА „ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО .........” В“УМБАЛ-Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ” ЕАД – ГРАД ПЛЕВЕН

Във връзка със Заповед № РД-16-64/17.02.2021 г.на Изпълнителен директор на “УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД – град Плевен за обявяване на конкурс за длъжността „Лекар, мед. сестра/акушерка специализант по ……. “, на основание чл. 91 – 94 от Кодекса на труда, чл. 22, ал. 4, т. 4 от Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен във връзка с  чл. 17, ал. 3 и чл.11, ал.1, т.1 от Наредба № 1/22.01.2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и чл.68, ал.1, т.2 от Кодекса на трудаи Протокол от работата на комисията от 26.03.2021 г. по проверка на съответствието на подадените документи, “УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД – град Плевен, обявява списък на допуснатите до конкурса кандидати по специалности, както следва:

Специалност Имена
1 Кардиология Д-р Василен Николаев Гицов
2 Кардиология Д-р Живко Димитров Йовчев
3 Кардиология Д-р Алена Боянова Дaнова
4 Кардиология Д-р Калоян Костадинов Шахов
5 Медицинска генетика Д-р Магдалена Христова Иванова
6 Ендокринология и болести на обмяната Д-р Ивелина Николаева Иванова
7 Ендокринология и болести на обмяната Д-р Александра Димитрова Джепкова
8 Ендокринология и болести на обмяната Д-р Ралица Руменова Николова
9 Пневмология и фтизиатрия Д-р Гергана Вергилова Стефанова
10 Педиатрия Д-р Кристина Йоткова Йотова
11 Неонатология Д-р Катя Радославова Делчева
12 Клинична микробиология Д-р Надежда Иринова Йорданова
13 Нервни болести Д-р Йоанна Велиславова Тодорова
14 Нервни болести Д-р Вероника Анатолиева Василева
15 Нервни болести Д-р Магдалина Николаева Янакиева
16 Акушерство и гинекология Д-р Йоана Димитрова Костадинова
17 Ушно-носно-гърлени болести Д-р Ниляй Ертрулова Метинова
18 Съдова хирургия Д-р Ивайло Пламенов Ненов
19 Анестезиология и интензивно лечение Д-р Йоанна Бориславова Атанасова
20 Анестезиология и интензивно лечение Д-р Полина Александрова Дочева
21 Операционна и превързочна техника Мед. сестра Светлана Радославова Георгиева
22 Клинична имунология Д-р Ива Танева Иванова
23 Образна диагностика Д-р Николай Мирославов Николов
24 Спешна медицина Д-р Биляна Митевска

Конкурсът ще се проведе на дата 01.04.2021 година /четвъртък/ в Шеста зала на Лечебното заведение и в Учебна зала в Клиника по образна диагностика на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД град Плевен от 10.00 часа.

Виж повече

Конкурс за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижими имоти, собственост на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД

Конкурс за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижими имоти, собственост на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД

Виж повече

Процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет: "Покана по рамково споразумение № РД-11-24 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен “

Процедура за вътрешен конкурентен избор  с  предмет: „Покана по рамково споразумение № РД-11-24 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на  „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен “

Виж повече

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close