гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

Процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Покана по рамково споразумение № РД-11-110 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен “

Процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Покана по рамково споразумение № РД-11-110 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен “

Виж повече

Конкурс за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижими имоти, собственост на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД

Конкурс за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижими имоти, собственост на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД

Виж повече

Процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Покана по рамково споразумение № РД-11-54 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен “

Процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Покана по рамково споразумение № РД-11-54 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен “

Виж повече

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА

 „ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ………………….. “ В УМБАЛД-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ” ЕАД – ГРАД ПЛЕВЕН

Класирани кандидати за длъжност „Лекар, специализант по …….“ след проведен конкурс на 07.07.2021 г., съгласно протокол на комисия, назначена със Заповед № РД 16-233/02.06.2021 година по клинични специалности:

 

Специалност, за която кандидатстват Имена

 /кандидат специализанти/

1 Инфекциозни болести Д-р Евгения Борисова Смирнова
2 Педиатрия Д-р Георги Радославов Делчев

 

Виж повече

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА „ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ………” В УМБАЛД-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ” ЕАД – ГРАД ПЛЕВЕН

Във връзка със Заповед № РД-16-233/02.06.2021 г. на Изпълнителен директор на “УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД – град Плевен за обявяване на конкурс за длъжността „Лекар, специализант по ………… “, на основание чл. 91 – 94 от Кодекса на труда, чл. 22, ал. 4, т. 4 от Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен във връзка с  чл. 17, ал. 3 и чл.11, ал.1, т.1 от Наредба № 1/22.01.2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и чл.68, ал.1, т.2 от Кодекса на труда и Протокол от работата на комисията от 06.07.2021 г. по проверка на съответствието на подадените документи, “УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД – град Плевен, обявява списък на допуснатите до конкурса кандидати по специалности, както следва:

 

Специалност, за която кандидатстват Имена

 /кандидат специализанти/

1 Инфекциозни болести Д-р Евгения Борисова Смирнова
2 Педиатрия Д-р Георги Радославов Делчев

 

 

Виж повече

Процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Покана по рамково споразумение № РД-11-55 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен “

Процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Покана по рамково споразумение № РД-11-55 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен “

Виж повече

На вниманието на специализантите

На Вашето внимание предоставяме ПЛАН-РАЗПИСАНИЕ на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2022 година на Медицински университет – София.

Виж повече

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close