гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

       

 

          На основание ⸹ 27 (1) от Наредба № 1/22.01.2015 година за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, относно места финансирани от държавата, «УМБАЛ-Д-р Георги Странски» ЕАД Плевен, обявява своите предложения за места за специализанти, които да бъдат финансирани от държавата.

          Моля в срок до 24.10.2021 година, всеки който проявява интерес за обявените места да депозира писмено своето желание в Лечебното заведение /партерен етаж, Админинистрация, стая Специализанти/.

 

База за обучение Специалност Брой предложения за места за специализанти, които да са МФД /места финансирани от държавата/
1. „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ЕАД Плевен „Анестезиология и интензивно лечение“ 5
2. „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ЕАД Плевен „Акушерство и гинекология“ 2
3. „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ЕАД Плевен „Нуклеарна медицина“ 2
4. „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ЕАД Плевен „Гръдна хирургия“ 2
5. „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ЕАД Плевен „Образна диагностика“ 2
6. „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ЕАД Плевен „Инфекциозни болести“ 1
7. „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ЕАД Плевен „Съдова хирургия“ 2
8. „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ЕАД Плевен „Спешна медицина“ 2
9. „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ЕАД Плевен „Клинична токсикология“ 2
10. „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ЕАД Плевен „Хирургия“ 3
11. „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ЕАД Плевен „Гастроентерология“ 1
12. „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ЕАД Плевен „Пневмология и фтизиатрия“ 2
13. „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ЕАД Плевен Анестезиология и интензивни грижи (за медицински сестри и акушерки) 2
14. „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ЕАД Плевен Операционна и превързочна техника (за медицински сестри и акушерки) 2
15. „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ЕАД Плевен Специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания (за медицински сестри и фелдшери) 2
16. „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ЕАД Плевен Спешна медицинска помощ (за медицински сестри, фелдшери и акушерки) 2

 

 

Виж повече

Процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Покана по рамково споразумение № РД-11-151 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен “

Процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Покана по рамково споразумение № РД-11-151 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен “

Виж повече

Процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Покана по рамково споразумение № РД-11-110 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен “

Процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Покана по рамково споразумение № РД-11-110 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен “

Виж повече

Конкурс за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижими имоти, собственост на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД

Конкурс за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижими имоти, собственост на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД

Виж повече

Процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Покана по рамково споразумение № РД-11-54 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен “

Процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Покана по рамково споразумение № РД-11-54 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен “

Виж повече

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close