гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Публична информация

Устав на "УМБАЛ - д-р Георги Странски" ЕАД

Повече

2021 година

Годишен доклад СФУК Отчет човешки ресурси Отчет за сделките между свързани лица Аналитична отчетност на приходите и разходите Въпросник за самооценка на СФУК Оценка на риска Отчет за въздействие върху околната среда Органи на управление Декларация за корпоратично управление Индивидуален ГФО 2021 Консолидиран ГФО 2021 Консолидиран доклад за дейността Одиторски доклад индивидуален отчет Одиторски доклад консолидиран отчет Индивидуален доклад Доклад на ръководството за дейността на УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД, за периода 01.01.2021 г. - 30.09.2021 г. Междинен финансов отчет към 30 септември 2021 г. Доклад на ръководството за дейността на УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД, за периода 01.01.2021 г. - 30.06.2021 г. Междинен финансов отчет към 30 юни 2021 г. Доклад на ръководството за дейността на УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД, за периода 01.01.2021 г. - 31.03.2021 г. Междинен финансов отчет към 31 март 2021 г. Нефинансова декларация на УМБАЛ за 2021 г.

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close