гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Съвет на директорите

д-р Венцислав Грозев, гл. асистент

Председател на Съвета на директорите

Завършил медицина 1983 г. Придобита специалност по обща хирургия 1991 г. От 1991 г. главен асистент към КПХБ.
Специализации: термична травма и пластично-възстановителна хирургия, лапароскопска холецистектомия, лапароскопска хирургия на дебелото и правото черво, трансанална ендоскопска микрохирургия (ТЕМ), конвенционална ехография – абдоминална ехография и повърхностни структури, горна ендоскопия, жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия.
Член на БХД, НССЛХ.
Публикации: 51 статии в български и международни издания; 75 презентации и постери.

д-р Калин Поповски

Заместник - председател на Съвета на директорите

Роден е през 1965 г. Завършва във ВМИ – Плевен през 1988 г. Придобива специалност по Акушерство и гинекология през 1996 г. Началник на Отделение по Обща и оперативна гинекология към „УМБАЛ – д-р Георги Странски“ ЕАД от 2016 г. Придобива магистърска степен по Обществено здраве и здравен мениджмънт през 2021 г. Член е на научното дружество по Акушерство и гинекология. Член на Съвета на директорите на „УМБАЛ - Д-р Г. Странски“ ЕАД от 2014 г . Притежава допълнителни квалификации: Ехография в Акушерството и гинекологията; Оперативна гинекология; Колпоскопия; Медицинска генетика; 3D/4D Ултразвуково изследване в Акушерството и гинекологията; Диагностичен курс по лапароскопска и хистероскопска гинекология.

Доц. д-р Цветан Луканов, дм

Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите

Роден на 17.12.1968 г. в гр. Плевен. Висшето си образование завършва във ВМИ - Плевен през 1994 г., където започва работа година по-късно като ординатор в Централна Имунологична Лаборатория. От 2001 г. е последователно хоноруван преподавател, асистент, старши асистент и главен асистент по „Клинична имунология” към МУ-Плевен. През 2001 г. придобива специалност по „Клинична имунология”. През 2007 г. защитава дисертация на тема: “Флоуцитометрично изследване на тромбоцити. Клинико-диагностично значение” и получава диплома за образователна и научна степен „Доктор” по „Имунология”. Придобива научно звание доцент по „Имунология” през 2010 г. и оттогава е ръководител на „МДЛ по Имунология” при УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД-Плевен.

Със заповед на Министъра на здравеопазването от 15.12.2014 г. доц. Луканов е назначен за изпълнителен директор на УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД-Плевен и вписан в търговския регистър на 23.12.2014 г.

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close