гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Оперативно управление

Доц. д-р Цветан Луканов, дм
Изпълнителен директор

Роден на 17.12.1968 г. в гр. Плевен. Висшето си образование завършва във ВМИ - Плевен през 1994 г., където започва работа година по-късно като ординатор в Централна Имунологична Лаборатория. От 2001 г. е последователно хоноруван преподавател, асистент, старши асистент и главен асистент по „Клинична имунология” към МУ-Плевен. През 2001 г. придобива специалност по „Клинична имунология”. През 2007 г. защитава дисертация на тема: “Флоуцитометрично изследване на тромбоцити. Клинико-диагностично значение” и получава диплома за образователна и научна степен „Доктор” по „Имунология”. Придобива научно звание доцент по „Имунология” през 2010 г. и оттогава е ръководител на „МДЛ по Имунология” при УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД-Плевен.

Със заповед на Министъра на здравеопазването от 15.12.2014 г. доц. Луканов е назначен за изпълнителен директор на УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД-Плевен и вписан в търговския регистър на 23.12.2014 г.

Доц. д-р Александър Вълков, д.м.
Зам.Изп.директор по Диагностично-лечебната дейност

Специалист „УНГ болести”
Началник клиника „УНГ болести”, Декан на факултет "Здравни грижи" МУ-Плевен
Научни интереси: В областта на онкологията в оториноларингологията, HPV, ендоскопия на околоносни кухини хранопровод и бял дроб, фиброоптични методи за диагностика на УНГ заболяванията, безкръвни методи за лечение в УНГ практиката, Радиочестотна хирургия, отоневрологията аудиологията, управление на качеството, оценяване и поддържане качеството на обучение, организационни процедури.

Проведени курсове и специализации : в Русия, Израел, България, Италия, Австрия, Германия и др. за всички раздели от хирургията на глава и шия и диагностиката и лечението в оториноларингологията.

Секретар на Научния съвет по медико-хирургични специалности при МУ-Плевен.

Сертифициран от Висшата книжовна школа за светила в българската медицина и от Американския биографичен институт в Северна Каролина .

Дългогодишен консултант на РЗОК –Плевен.

Член на Националното Географско дружество

Участия в научни форуми в страната и чужбина, ежегодни благотворителни прегледи с цел профилактика на УНГ заболявания сред рискови групи от населението.

КОНТАКТИ:
тел. 064 884 263
e-mail: al.valkov@mail.bg

ТУНАЙ ПОТУРЛИЕВ
Финансов директор

Роден е на 02.04.1970г. в гр. Плевен. Завършил е Стопанска академия “Д.А.Ценов” гр.Свищов през 1996г. – специалност “Икономика и управление на индустрията”. От 1996г. до 2013г. работи в реалния сектор - участва и извършва консултантска дейност в търговски дружества, които извършват счетоводна отчетност, финансов анализ, внедряване и поддръжка на икономически бази данни и софтуер. От 05.12.2013г. е финансов директор на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД.

ИВАЙЛА ПЕТКОВА
Главна медицинска сестра

Родена на 17.02.1972 г. в Плевен. През 1991 г. завършва ПМИ-Плевен, след което работи като медицинска сестра в Клиниката по вътрешни болести, а след това - в Клиниката по професионални заболявания при МБАЛ-Плевен. От 1999 г. е старша сестра на Клиниката по професионални заболявания. От 2009 г. е старша медицинска сестра на Първа неврологична клиника при УМБАЛ - Плевен. През 2003 г. завършва факултет „Обществено здраве” към МУ-Плевен, специалност „Здравни грижи”. През 2009 г. завършва Медицински университет -Плевен, факултет „Обществено здраве”, образователно-квалификационна степен - магистър, специалност Управление на здравните грижи. От 2010 г. е главна медицинска сестра на УМБАЛ -Плевен. Член е на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close