гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

История

Болницата е открита през 1865 г. като вакъфска по лично нареждане на Митхат паша. Телеграфно от Русе е повикан военният лекар д-р Ла Брюс който ръководи строежа на болницата на мястото на имаретът (сиропиталището) на Гаази Али бей. Разкрити са 40 легла. Персоналът е минимален - д-р Ла Брюс и двама слуги.

През периода 1865-66 година се откриват първите граждански болници в Плевен, Русе и Хаджиоглу Пазарджик /дн. Добрич/.

По време на Руско - Турската война на Плевенския фронт работят световно известните руски медици: проф. Пирогов, проф. Склифасовски, проф. Боткин, проф. Карол Давила и д-р Георги Странски.

На 12.X.1869г. д-р Ла Брюс умира от дифтерит. Болницата се оглавява от д-р Роберт Гейзер, швейцарец по народност, който я ръководи до 1877 г .

С решение на Градския общински съвет на 7.VIII.1879г. се открива Плевенската II - класна окръжна болница.

Оригиналния ръкопис на д-р А. Друмев 1898 г., в който е отбелязано че болницата е построена и открита през есента на 1864г. или в началото на 1865 година

От 1.VІІІ.1879 г. за окръжен лекар и управител на болницата /1879-83 г., 1884-86 г., 1890-93 г. и 1896 г./ е назначен д-р Алеко Друмев. Роден в гр. Свищов и завършил медицина в гр. Монпелие - Франция. През 1879 г. той редактира първият Правилник за вътрешния ред в болницата и длъжностните характеристики на служителите.

За пръв управител /1878 -79г./ е назначен тогавашния окръжен лекар д-р Георги Ив. Странски.Роден в гр.Калофер, завършил военно медицинска школа в Букурещ, близък приятел на Христо Ботев

Управител на болницата през 1888 - 89 г. и през 1893 г. е д-р Едмунд Бжежински - поляк -емигрант, първият лекар чужденец в града след Освобождението.

Едва след 17 години старата вакъфска болница става първостепена и на 7.07.1896 се премества в 7 новопостроени павилиона с 80 легла на сегашното място на болницата.

От март 1897 г. за управител е назначен д-р Стефан Козаров, който е завършил Киевският университет. В продължение на 15 години създава нова и образцова за времето си болнична организация. При изпълнение на служебният си дълг се заразява от коремен тиф и умира на 11.10.1913 г. През 1897 година той назначава пъвите милосърдни сестри в болницата. През същата година по негова инициатива се основава дружеството "Св. Панталеймон" за подпомагане на бедните болни.

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close