гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Условия и ред за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

1. Лица, които могат да подават сигнали със защитата по ЗЗЛПСПОИН
Имате възможност да подадете сигнал за нарушение, чрез канала за вътрешно подаване на сигнали в „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД, ако сте сигнализиращо лице по смисъла на чл. 5, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН, а именно физическо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в качеството му на:

 • Работник, служител или друго лице, което полага наемен труд в „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;
 • Лице, което полага труд без трудово правоотношение в „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД;
 • Доброволец или стажант в „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД;
 • Лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“-ЕАД;
 • Кандидат за работа в „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД , участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;
 • Работник или служител на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване.

2. Защита по ЗЗЛПСПОИН се предоставя на:

 • Сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст. По смисъла на ЗЗЛПСПОИН „работен контекст“ са настоящи или минали работни дейности в „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД, чрез които, независимо от тяхното естество, лицата получават информация за нарушения и в рамките на които тези лица могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия, ако подадат такава информация;
 • Защита по закона се предоставя и на лицата, които подпомагат сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнала, лицата, които са свързани със сигнализиращото лице и могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането.

3. Как да подадете сигнал чрез канала за вътрешно подаване в „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД (ред за подаване на сигнали за нарушения)
„УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД осигурява подаването на сигнали по ЗЗЛПСПОИН писмено, включително чрез електронна поща, или устно, както следва:

 • За подаване на писмен сигнал може да използвате образеца на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН, утвърден от Комисията за защита на личните данни на следния интернет адрес: Утвърдени от КЗЛД образци по ЗЗЛПСПОИН – КЗЛД (cpdp.bg), като положите саморъчен подпис и депозирате или изпратите по пощата попълнения формуляр на адрес: гр. Плевен, ул. Георги Кочев 8а;
 • За подаване на сигнал чрез електронна поща може да използвате същия образец на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН, като го подпишете с квалифициран електронен подпис (КЕП) и изпратите на адрес: dpo@umbalpln.com;
 • Устно подаване на сигнал става на място в „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“-ЕАД на адрес: гр. Плевен, ул. Георги Кочев 8а, чрез служител, отговарящ за вътрешно приемане на сигнали.

В срок от 7 дни след получаването на сигнала служител, отговарящ за разглеждането му, ще потвърди получаването и ще Ви предостави информация за регистриране на сигнала и неговия уникален идентификационен номер и дата. Всяка следваща информация или комуникация във връзка със сигнала се прилага към този уникален идентификационен номер.

4. Не се образува производство в следните случаи:

 • По регистрирани анонимни сигнали или;
 • Сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

5. Не се разглеждат регистрирани сигнали, които:

 • не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и;
 • съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close