гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

Процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет: "Покана по рамково споразумение № РД-11-270 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен “

Процедура за вътрешен конкурентен избор  с  предмет: „Покана по рамково споразумение № РД-11-270 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на  „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен “

Виж повече

Честита Нова 2021 година

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Измина една трудна и изпълнена с много предизвикателства година. Всички бяхме изложени на голямо напрежение в работата си, изпълнена с трудни моменти, но въпреки това Вие проявихте огромен професионализъм, безкрайно търпение и грижа към хората за опазване на здравето и живота им. Всичко, което постигаме заедно, е благодарение на Вас и на неуморната Ви работа. Затова днес, аз изказвам от името на Ръководството на „УМБАЛ – Д-р Г. Странски“ ЕАД и лично от свое име огромни благодарности за Вашия труд, който цяла България видя и оцени. Пожелавам на всички една по-светла, здрава, спокойна и щастлива година!
ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!

ДОЦ. Д-Р ЦВЕТАН ЛУКАНОВ, ДМ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„УМБАЛ – Д-Р Г.СТРАНСКИ“ ЕАД

Виж повече

00178-2020-0016 Събиране на оферти с обява по реда на глава Двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки с предмет:

„Изработка и доставка на мебелно обзавеждане за нуждите на Отделение за диспансерно наблюдение на болни с психични заболявания при УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен“

Виж повече

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close