По предварителни данни от консолидирания финансов отчет към 25.01.2024 г. групата „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ЕАД, включваща:
„УМБАЛ – Д-Р Георги Странски“ ЕАД и двете дъщерни дружества „ДКЦ-Плевен“ЕООД и „Медеон-Плевен 2009“ ЕООД завършва 2023 г. с печалба в размер на 864 хил. лв., от които 818 хил. лв. са печалба на болницата.
Общо разходите за оперативна дейност са увеличени със 7 752 хил. лв.
Приходите от нетни продажби имат ръст с 12 121 хил. лв., а другите приходи от дейността са с ръст в размер на 581 хил. лв. Или общо приходите от оперативна дейност са повече с 12 702 хилв. лв.
Регистрираният капитал е увеличен с 975 хил. лв.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
pdf предварителен КФО УМБАЛ ПЛЕВЕН 2 MB