гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Договорни отношения с НЗОК

„УМБАЛ д-р Г. Странски” ЕАД има сключен договор за оказване на болнична помощ с НЗОК. Болницата извършва лечение по клинични пътеки, амбулаторни и клинични процедури. Клиничните пътеки, за които „УМБАЛ д-р Г. Странски” ЕАД има сключен договор са следните:

1 Стационарни грижи при бременност с повишен риск
2 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск
3 Оперативни процедури за задържане на бременност
4 Преждевременно прекъсване на бременността
4.1 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. включително
4.2 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 гест. с.до 26 г.с. на плода
5 Раждане
6 Грижи за здраво новородено дете
7 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест
8 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест
9 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест
10 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест
11 Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама
12 Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии
13 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест
14 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест
15 Диагностика и интензивно лечение на новородени с приложение на сърфактант
15.1 Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант, независимо от теглото
15.2 Диагностика и интензивно лечение на новородени с мнотократно приложение на сърфактант, независимо от теглото
16 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение
17 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания
18 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация
27 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик
29 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация
30 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация
31 Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит
32 Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда
33 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения
35 Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст
36 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик
37 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик
38 Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация
39 Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст
40 Диагностика и лечение на бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп
40.1 Диагностика и лечение на бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп при лица над 18 -годишна възраст
40.2 Диагностика и лечение на бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп при лица под 18 -годишна възраст
41 Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система
41.1 Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години
41.2 Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години
42 Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система
42.1 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години
42.2 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години
43 Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията
44 Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията
45 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система
46 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система в детска възраст
47 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация
48 Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст
49 Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст
50 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
51 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
52 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив
53 Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив
54 Диагностика и лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре)
55 Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация
56 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми
57 Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити
58 Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст
59 Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи централна нервна система и моторния неврон (ЛАС)
60 Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък
61 Диагностика и лечение на мултипленна склероза
62 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи
63 Лечение на епилептичен статус
64 Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми
64.1 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години
64.2 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години
65 Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация
66 Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация
67 Диагностика и лечение на паркинсонова болест
68 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт
69 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт
70 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит
71 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво
72 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт
73 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума
74 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
75 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)
76 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания
77 Диагностика и лечение на хронични диарии, с начало в детската възраст
78 Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет
78.1 Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години
78.2 Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години
79 Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза
80 Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека
80.1 Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години
80.2 Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години
81 Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна
81.1 Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години
81.2 Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица под 18 години
82 Диагностика на лица с метаболитни нарушения
83 Лечение на лица с метаболитни нарушения
84 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит
85 Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити
86 Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания
86.1 Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания -при лица над 18 години
86.2 Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания -при лица под 18 години
87 Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност
87.1 Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
87.2 Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години
88 Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност
88.1 Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
88.2 Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години
89 Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан
89.1 Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години
89.2 Системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години
90 Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания
90.1 Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години
90.2 Възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години
91 Диагностика и лечение на дегенераптивни и обменни ставни заболявания
92 Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози
93 Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата
94 Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис - обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен
95 Диагностика и лечение на островъзникнали и тежкопротичащи еритродермии с генерализиран екзантем
96 Лечение на кожни прояви при съединително-тъканни заболявания и васкулити
97 Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин
98 Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром
99 Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги
100 Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е
101 Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D
102 Диагностика и лечение на паразитози
103 Диагностика и лечение на покривни инфекции
104 Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения
105 Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески
106 Диагностика и лечение на токсоалергични реакции
106.1 Токсоалергични реакции при лица над 18 години
106.2 Токсоалергични реакции при лица под 18 години
107 Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови
108 Диагностика и лечение на гъбно фалидно отравяне
110 Лечение на доказани първични имунодефицити
111 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст
112 Диагностика и лечение на муковисцидоза
113 Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип
113.1 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип /диагностична/
113.2 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни
114 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма
115 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми
123 Oперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им
124 Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент
125 Оперативно лечение на клонове на аортната дъга
126 Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии)
127 Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност
128 Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност
129 Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията ѝ
130 Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност
131 Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност
132 Кератопластика
133 Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми
134 Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му
136 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност
137 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност
138 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност
139 Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести
140 Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести
141 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур
142 Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур
143 Трансуретрална простатектомия
144 Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения
145 Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища
146 Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система
147 Оперативни процедури върху мъжка полова система
148 Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност
149 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност
150 Оперативни процедури при инконтиненция на урината
151 Реконструктивни операции в урологията
152 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища
153 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища
154 Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност
155 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност
156 Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия
157 Радикална простатектомия
158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани
159 Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система
160 Нерадикално отстраняване на матката
161 Радикално отстраняване на женски полови органи
162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи
163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи
164 Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената
165 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход
166 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената
167 Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация
168 Високотехнологична асистирана с робот гинекологична хирургия
169 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок
170 Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването
171 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
172 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години
173 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години
174 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години
175 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
176 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години
177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години
178 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години
179 Оперативни процедури върху апендикс
180 Хирургични интервенции за затваряне на стома
181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
182 Оперативни процедури при хернии
183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
184 Конвенционална холецистектомия
185 Лапароскопска холецистектомия
186 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища
187 Оперативни процедури върху черен дроб
188 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест
189 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност
190 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност
191 Оперативни процедури върху далака
191.1 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
191.2 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години
192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции
193 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1
194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия
195 Оперативно лечение при остър перитонит
196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания
198 Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани
199 Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени и доброкачествени новообразувания
199.1 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания
199.2 Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания
200 Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния
202 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност
203 Хирургично лечение при надбъбречни заболявания
204 Тежка черепно-мозъчна травма - оперативно лечение
205 Тежка черепно - мозъчна травма - консервативно поведение
206 Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологиии (невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)
207 Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин
208 Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми
209 Хирургично лечение при травма на главата
210 Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение
211 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с много голям обем и сложност
212 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции със среден обем и сложност
213 Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена
215 Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания
216 Спешни състояния в гръдната хирургия
217 Оперативни процедури
217.1 Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник
217.2 Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазобедрената и колянната става
217,3 Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на таза, горни и долни крайници
218 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става
219 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност
220 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност
221 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност
222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
223 Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош
224 Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години
225 Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност
226 Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност
227 Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност
228 Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията
229 Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област
230 Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област
231 Лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости
233 Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1 до 19 % от телесната повърхност, с хирургични интервенции
235 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)
236 Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан
237 Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване
240 Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения
241 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори
241.1 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с КТ
241.2 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с ЯМР
242 Диагностика и лечение на левкемии
243 Диагностика и лечение на лимфоми
244 Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии
246 Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности
247 Брахитерапия с ниски активности
250 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания
250.1 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 3 дни престой без лъчехимиотерапия
250.2 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка
251 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания
251.1 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания престой 5 дни или не по-малко от 5 процедури
251.2 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка
252 Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания
252,1 Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания
254 Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето **
255 Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции **
256 Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обим и сложност с остатъчни проблеми за здравето **
258 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система
259 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система
260 Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа
261 Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия
262 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система
263 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система
264 Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции
265 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат
Приложение № 10 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура.

„УМБАЛ д-р Г. Странски” ЕАД работи по следните амбулаторни процедури:

2 Перитонеална диализа с апарат
4 Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия
5 Определяне на план за лечение на болни с онкологични заболявания от онкологична комисия
6 Системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания
7 Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания
8 Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия
9 Амбулаторно наблюдение/ диспансеризация при муковисцидоза
10 Наблюдение при пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна вентилация
11 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
12 Бъбречно-каменна болест: уролитиаза - екстракорпорална литотрипсия
13 Инструментална диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза
14 Диагностика и определяне на терапевтично поведение на заболявания на хипофизата и надбъбрека
15 Диагностика и определяне на терапевтично поведение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна
16 Лечение на тежкопротичащи форми на псориазис
17 Диагностика и лечение на еритродермии
18 Оперативни процедури при ушно-носно-гърлени болести с малък обем и сложност
19 Оперативно отстраняване на катаракта
20 Хирургично лечение на глаукома
21 Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност
22 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник
23 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник
24 Mалки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система
25 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия
26 Амбулаторни хирургични процедури
27 Специфични изследвания при хематологични заболявания
28 Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви
29 Поетапна вертикализация и обучение в ходене
30 Напасване на протеза на горен или долен крайник
31 Амбулаторно наблюдение на лица с кохлеарно-имплантна система
32 Амбулаторно наблюдение на лица с постоянен електрокардиостимулатор
33 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема
34 Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт
35 Сцинтиграфски изследвания
36 Позитроннo-емисионна томография с компютърна томография (ПЕТ/КТ) (РЕТ/СТ)
37 Еднофотонна емисионна компютърна томография с компютърна томография – SPECT/CT на хибриден скенер
38 Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал 2 от ЗЗО.

Клиничните процедури, за които лечебното заведение има сключен договор са:

02 Интензивно лечение на новородени деца с асистирано дишане
03 Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене
04 Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close