гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

00178-2016-0021 Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет:

00178-2016-0021 Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Виж повече

00178-2016-0019 „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка

00178-2016-0019 „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на новo оборудване за централизирано стерилно приготвяне на дневни дози цитостатици и други скъпоструващи медикаменти, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Г. Странски“ЕАД -Плевен

Виж повече

00178-2016-0018 Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на медицински изделия и медикаменти за диализно лечение, разтвори за перитонеално диализно лечение, медикаменти за лечение на онкологични и хематологични заболявания и фактори за кръвосъсирване за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен

Виж повече