Увеличаващото се насилие над медицински специалисти буди сериозно безпокойство сред професионалната гилдия  и обществеността. За да хвърли светлина върху проблема и да обсъди потенциални решения, Българският лекарски съюз (БЛС) организира форум на тема „Насилието над лекари – причини и възможни решения“. Събитието събра представители на водещи лечебни заведения, експерти и медии, за да подчертае необходимостта от колективни действия за справяне с този сериозен проблем.  Водещ  на форума  бе  председателят на БЛС – д-р Иван Маджаров, а  с уводни  слова  събитието откри  министърът  на здравеопазването д-р Галя Кондева. Тя заяви,  че насилието над лекари е абсолютно недопустимо и всеки който си е позволил подобно отношение,  трябва да понесе отговорност пред закона. Участваха  още  Пенка Богданова – прокурор във Върховна прокуратура,  Мирена Георгиева – психолог, началник сектор „Психологично консултиране, кризисни интервенции и психотерапия“ към ВМА – София,   Димитър Ганев  от социологическа агенция „Тренд“ и  Венелина Гочева – Председател на медийна група България. Във форума  взе участие и  доц. д-р Ивелина Йорданова, дм като представител на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ –Плевен.

 

Форумът разкри тревожни данни от скорошно проучване на социологическата агенция „Тренд“, проведено сред обществото и здравните специалисти. Шест от десет лекари съобщават, че са ставали свидетели на вербална агресия към свои колеги на работното място, а в 20% са преживели и физическа агресия. Близо половината (49%) от всички здравни специалисти са били обект на вербална агресия, а 32% заявяват, че се страхуват за здравето и безопасността си на работното място. Тези цифри подчертават спешната нужда от мерки за предотвратяване и справяне с агресията срещу здравни работници.

Причините за вербалната агресия са многостранни,  фактори като неудовлетвореност от услугата или лечението, дълго чакане и високо заплащане на услугите често допринасят за напрежението. Участниците във форума се съгласиха, че е изключително важно да се повиши обществената осведоменост относно предизвикателствата, пред които са изправени здравните специалисти, и значението на уважителното отношение към тях.

Представителят на медиите предложи няколко стъпки, които могат да бъдат предприети за насърчаване на положителна промяна, като например организиране на посещения на лекари в училища за информиране на младите хора за важността на тяхната работа, увеличаване на медийното отразяване на успехите на българските лекари и създаване на по-приветлива среда в лечебните заведения чрез насърчаване на персонала да общува топло и приветливо с пациентите. Предложено бе  да има  повече информация за конкретни лекари, оформена от PR-специалистите в болниците,  която  е  достъпна за пациентите докато чакат в чакалните на лечебните заведения, за да може те да се запознаят предварително с  лекаря, който ги очаква и на когото биха искали да доверят своите здравословни проблеми. Предложена бе идеята да се направи документална филмова поредица за това какво е да си лекар,  която да се популяризира сред обществеността.

Като цяло форумът подчерта необходимостта от съвместни усилия от страна на професионалисти, политици и общество за справяне с насилието над лекари и гарантиране на безопасна работна среда за всички здравни специалисти.

Повече за данните от проучването:

Нагласи на обществото относно насилието към лекари Проучване сред лекарите относно агресията, проявявана към тях

Нагласи на обществото относно насилието към лекари