гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

ID 9080089 Обява за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет:

„Сключване на застраховка „Професионална отговорност“, за служителите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен” и за „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен като юридическо лице”

Виж повече

00178-2018-0013 Процедура на договаряне без предварително обявление:

00178-2018-0013 Процедура на договаряне без предварително обявление: „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи, и радиоактивни лекарствени продукти, радионуклеидни генератори и китове за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски  ЕАД – Плевен”

Виж повече

00178-2018-012 Открита процедура с предмет:„Доставка на материали за строително-монтажни и ремонтни работи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД –Плевен”

00178-2018-012 Открита процедура с предмет:„ Доставка на материали за строително-монтажни и ремонтни работи за нуждите на  „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД –Плевен”

Виж повече

00178-2018-011 Открита процедура с предмет:

00178-2018-011 Открита процедура с предмет: „Доставка на ново регистрирани лекарства за онкология , хематология и диагностични серуми за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен.

Виж повече

ID 9077535 Обява за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет:

ID 9077535 Обява за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на фабрично обновено изоцентрично ортопедично C рамо за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

Виж повече

ID 9077275 Обява за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет:

ID 9077275 Обява за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: Доставка на лекарства за диагностика и профилактика на туберкулоза и съдови заболявания”, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен.

Виж повече