гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

ID 9077535 Обява за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет:

ID 9077535 Обява за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на фабрично обновено изоцентрично ортопедично C рамо за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

Виж повече

ID 9077275 Обява за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет:

ID 9077275 Обява за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: Доставка на лекарства за диагностика и профилактика на туберкулоза и съдови заболявания”, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен.

Виж повече

Следдипломна квалификация в МУ - София

Уведомяваме Ви, че в сайта на Медицински университет – София е публикувана информация за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2019 година. План – разписанието за курсовете и индивидуалното обучение и заявките за участие, ще откриете в прикачените документи.

Виж повече

Благодарствено писмо

Благодарствено писмо от г-жа Господинка Дочева от Враца дойде в УМБАЛ „Д-р Георги Странски” чрез Министерство на здравеопазването. В него зам.министър д-р Бойко Пенков информира директора на УМБАЛ доц. д-р Цветан Луканов, дм, че г-жа Дочева е изключително доволна и изразява благодарността си към екипа на Хирургичната онкологична клиника, ръководена от проф. д-р Ташко Делийски, и към Отделението по химиотерапия , начело с д-р Давидов. „И двете отделения са много натоварени и аз не мога да си обясня как успяват винаги да са вежливи, отзивчиви, компетентни и с видим терапевтичен резултат”, пише в писмото си пациентката, която изразява своята искрена благодарност, споделяйки доброто си впечатление от УМБАЛ. Тя поздравява и пожелава всичко най-хубаво на проф. Делийски, д-р Вълчева от ОХО, д-р Петрова и целия персонал и екип на химиотерапия – д-р Стефанова, д-р Николов, д-р Игнатов и всички други. От своя страна зам.министър д-р Пенков свежда до знание благодарственото писмо до УМБАЛ,което е с копие от г-жа Дочева до БЛС – Плевен и РЗОК – Плевен и изразява убеденост, че плевенските специалисти ще продължат да показват високия си професионализъм и да се грижат неуморно и с всеотдайност за здравето на хората.

Виж повече

ID9076045 Обява за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет :

Обява за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: „Абонаментна техническа поддръжка на софтуерни продукти- Гама КОДМАСТЕР, Гама КАЛК, Гама МУЛТИЛАБ, Гама МУЛТИЛАБ-КААВ, Гама СТОР и закупуване на лицензи за срока на договора”.

Виж повече

ID9075852 Събиране на оферти с обява по реда на глава Двадесет и шеста от ЗОП

ID9075852 Събиране на оферти с обява по реда на глава Двадесет и шеста от ЗОП: „Доставка на антиретровирусни лекарствени продукти“, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

Виж повече