гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ

Уважаеми колеги,

Днешният ден е символ на осъзнаването и проглеждането на нашия древен народ, на създаване на будната общественост и дейната интелигенция на нашата родина. Днес празнуваме денят, който е гарантирал идентичност и разпознаваемост на нашата нация, ден, заради който сме се запазили като народ през вековете. Празнуваме най-българското и ценно наследство, оставено ни от Светите братя Кирил и Методий, които ни дадоха език, и не само на нас, а и на други славянски народи, език, който днес е официален наравно с останалите в Обединена Европа.
24 май е онзи специален ден, в който стоим пред света най-горди, изправени и независими. Днес ние се прекланяме пред Кирил и Методий, превърнали се в изначален символ на науката и образованието, без които прогресът е невъзможен.
Уважаеми колеги, Вие сте важна част и от най-голямата болница в Централна Северна България, отговорна за опазването на живота и здравето на толкова много българи и неделима част от Медицински университет – Плевен, една ковачница на здравни кадри, превърнали се във фундамент на българската медицинска наука и образование. Затова на този ден сме благодарни на всички, посветили живота си на медицината и превърнали тази наука в своя мисия, защото това образование гарантира най-ценното – опазване на живота на хората.
Вярвам, че медицинската професия не е само професионален избор, а призвание, на което Вие достойно сте отдали живота си. Затова Ви благодаря от все сърце за ежедневните усилия, които полагате! Честит празник!

ОТ ДОЦ.Д-Р ЦВЕТАН ЛУКАНОВ, ДМ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„ УМБАЛ – Д-Р Г. СТРАНСКИ“ЕАД – ПЛЕВЕН

Виж повече

Поздравителен адрес по повод 12 май - Международен ден на сестринството

До г-жа Ивайла Петкова, Главна сестра на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД – Плевен,
До всички специалисти по здравни грижи

Уважаеми колеги,
Днес, 12 май, празнуваме Международен ден на сестринството – ден, в който отдаваме почит на всички тези, които с милосърдието, търпението, упоритостта и трудолюбието си помагат неуморно в мисията по опазването на човешки животи. По този повод аз ви пожелавам здраве, щастие и професионални успехи, които не могат да не радват всеки човек, посветил себе си и живота си на опазване на здравето. Благодаря Ви всеки ден за Вашето усърдие, без което медицинската ни дейност е немислима. Днес, в условията на криза, на пандемия, натовареността, а и очакванията на обществото са по-големи от всякога. Затова аз и цялото ръководство на болницата Ви благодарим от все сърце за всичко и Ви пожелавам още – не спирайте да вярвате в себе си и в своите възможности, които са безгранични. Останете все така милосърдни последователи на Флорънс Найтингейл.

ОТ ДОЦ.Д-Р ЦВЕТАН ЛУКАНОВ, ДМ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
УМБАЛ“ Д-Р Г. СТРАНСКИ“ ПЛЕВЕН – ЕАД

Виж повече

Поздравителен адрес от гл.м.с. Ивайла Петкова

Уважаеми колеги,
Днес, 12 май -Международния ден на сестринството, в юбилейната година на медицинската сестра и акушерката ще отбележим празника в условия на противоепидемични мерки и социална дистанция по време на пандемията от covid-19. Повечето от нас сме на работното място, изправени пред огромно предизвикателство – да опазите своя живот и този на нашите пациенти!
С Вашите професионални умения, състрадание и грижи вие се превръщате в съвременната „дама с лампата“, която е на първа линия при нуждаещите се болни хора. Бъдете все така всеотдайни при изпълнение на отговорната ни и хуманна професия!
Изразявам своята дълбока признателност и безрезервна подкрепа за всеотдайността, уважението и отговорността, с които ежедневно изпълнявате своите задължения!
Прекланям се пред неуморния ви труд, с който за пореден път доказахте, че сте гръбнакът на болницата, с цената на много лишения и постоянство!
Пожелавам Ви здраве, вяра и сили! Бъдете благословени!

Ивайла Петкова
Главна медицинска сестра „УМБАЛ-Д-р Георги Странски”ЕАД гр. Плевен

Виж повече

Информация за пациенти на физикална терапия и рехабилитация

Ръководството на „УМБАЛ д-р Георги Странски“ ЕАД информира пациентите на Клиника по физикална терапия и рехабилитация, че клиниката продължава да работи както със стационарни, така и с амбулаторни пациенти.

Виж повече

                      УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ” ЕАД – гр. ПЛЕВЕН  на основание чл. 90 – 91 от Кодекса на труда, чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1/22.01.2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и по реда на чл. 11, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ и Заповед № РД-16-209/27.04.2020 година на Изпълнителен директор на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен обявява конкурс за следната длъжност:

 1. “Лекар, специализант по урология ” – 1 /една/ длъжност;

 

Място на работа:

„УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен, град Плевен, бул. „Георги Кочев” 8 А

Характер на работата:

Съгласно изискванията на Закона за Лечебни заведение, Закона за здравето, Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен, както и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и съответните медицински стандарти.

Изисквания за длъжността:

Съгласно длъжностна характеристика, утвърдена от Изпълнителен директор на  „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен.

Изисквания за заемане на длъжността „Лекар, специализант по урология”:

 • Образование: висше-магистър по медицина;
 • Членство в БЛС;
 • Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурса;
 • Автобиография в европейски формат;
 • Копие от диплома за завършено висше образование специалност „Медицина”, образователно-квалификационна степен „Магистър” и приложението към нея;
 • Удостоверение членство на специализанта в съответната съсловна организация;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Медицинско свидетелство за работа.

Ред за провеждане на конкурса:

Първи етап:

Проверка на подадените документи съгласно изискванията на обявата на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен.

Втори етап:

Проверка на познанията на кандидата в областта на конкретната специалност, за която кандидатства се оценява от членовете на съответната комисия. Резултатът от проверката на познанията на кандидата е средно аритметична оценка от оценките на членовете на комисията и не трябва да е по-нисък от 4.50.

Трети етап:

Класирането на кандидатите за съответната специалност става на база оценка, която е средно аритметична оценка от средния успех от следването, от държавните изпити и от резултата от събеседването.

Конкурсът ще се проведе на дата 10.06.2020 година /сряда/ в Шеста зала на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД град Плевен от 10.00 часа.

Подаване на документи за участие в конкурса:
• Документите се приемат всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в Административна служба, партерен етаж, стая специализанти „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен – бул. „Георги Кочев” 8А;

 • Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: “Конкурс за избор на Лекар – специализант по урология”, съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредба №1 / 22 януари 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
  • Документите се приемат в едномесечен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата.

Допуснатите кандидати за участие в конкурса и класираният кандидат за длъжност “Лекар, специализант по урология ” – 1 /една/ длъжност ще бъдат обявявани на официалния сайт на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен в меню „Кариери”, подменю „Специализанти”.

С класирания кандидат за заемане на длъжността „Лекар, специализант по урология” се сключва трудов договор съгласно чл.68, ал.1, т. 2 от КТ и по реда на чл.11, ал.1, т.1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Договор по член 234 от Кодекса на труда.

С доброволното предоставяне на документи и лична информация от кандидатите се счита, че дават изричното си съгласие, личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за заемане на 1 /една/ свободна длъжност „Лекар, специализант по урология” в „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен.

Виж повече

00178-2020-007 Открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки

„ Доставка на медицински изделия и медикаменти за диализно лечение, разтвори за перитонеално диализно лечение, медикаменти за лечение на онкологични и хематологични заболявания и фактори за кръвосъсирване за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

Виж повече

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close