гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

ID 9080089 Обява за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет:

„Сключване на застраховка „Професионална отговорност“, за служителите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен” и за „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен като юридическо лице”

Виж повече

00178-2018-0013 Процедура на договаряне без предварително обявление:

00178-2018-0013 Процедура на договаряне без предварително обявление: „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи, и радиоактивни лекарствени продукти, радионуклеидни генератори и китове за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски  ЕАД – Плевен”

Виж повече

00178-2018-012 Открита процедура с предмет:„Доставка на материали за строително-монтажни и ремонтни работи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД –Плевен”

00178-2018-012 Открита процедура с предмет:„ Доставка на материали за строително-монтажни и ремонтни работи за нуждите на  „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД –Плевен”

Виж повече

00178-2018-011 Открита процедура с предмет:

00178-2018-011 Открита процедура с предмет: „Доставка на ново регистрирани лекарства за онкология , хематология и диагностични серуми за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен.

Виж повече

ID 9077535 Обява за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет:

ID 9077535 Обява за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на фабрично обновено изоцентрично ортопедично C рамо за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

Виж повече

ID 9077275 Обява за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет:

ID 9077275 Обява за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: Доставка на лекарства за диагностика и профилактика на туберкулоза и съдови заболявания”, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен.

Виж повече

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close