гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

00178-2019-0016 Открита процедура:

„ Доставка на дезинфектанти и миещи препарати и консумативи за централна стерилизация за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски  ЕАД ”– Плевен

 

Виж повече

00178-2019-0017 Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за диализно лечение, разтвори за перитонеално диализно лечение, лекарствени продукти за лечение на онкологични и хематологични заболявания и фактори за кръвосъсирване за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Виж повече

00178-2019-0015 Публично състезание по реда чл. 18, ал.1, т. 12 от ЗОП предмет:

„Изпълнение на инжeнеринг (Проектиране, Строителство, Авторски надзор) за изграждане на пристройка към основната сграда на Отделение по обща и клинична патология при „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”.

 

Виж повече

00178-2019-0014 Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен

 

Виж повече

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close