Социални активности на Университетската Клиника  по ендокринология и болести на обмяната към

„УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД град Плевен за пролетния период на 2023 година

Университетската клиника  по ендокринология и болести на обмяната, която е в структурата на  „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД град Плевен е с утвърдена история, приемственост и традиции. Тя е водещо ендокринологично звено в град Плевен, в Областта и в Северозападна и Централна Северна България. Всички лекари, работещи в Клиниката са високо-квалифицирани утвърдени специалисти, отстояващи принципи на професионализъм, хуманизъм и висок морал.

Неразделна част от общата лечебна, учебна и научно-изследователска дейност на персонала на Клиниката по ендокринология и болести на обмяната, с ръководител Доц. Д-р Катя Тодорова, дм е профилактичната. Тя е насочена към организиране на социални активности за гражданите на Плевен и региона с цел ранно откриване на рискови групи лица с хормонални нарушения под формата на безплатни профилактични консултативни прегледи „Дни на открити врати”.

През месец март 2023 г.

1.Участие в  кампания „Промоция на здравето” във връзка с „Деня за борба със затлъстяването” – 04.03.2023 г. от 10:30 часа до 13.00 часа в сградата на МОЛ  ”Плевен”.

Анотация на проблема:

Затлъстяването е хронично заболяване, което придобива пандемичен характер по своето разпространение. Както в света, така и в България, честота на затлъстяването прогресивно нараства и поразява най-често лица в работоспособна възраст. То е причина за висока сърдечно-съдова заболеваемост и други метаболитно обменни заболявания, за повишена болестност от захарен диабет, подагра, болести на опорно-двигателния апарат, причиняващи ранна инвалидизация, намалена работоспособност и влошено качество на живот. Среща се все по-често сред деца, подрастващи,  юноши и девойки в тинейджърска възраст, сред млади  лица от двата пола в репродуктивна възраст.

Върху ключовите аспекти на превенцията и лечението на затлъстяването, чрез кратка лекционна презентация  ще бъде фокусирано вниманието на участниците в промоционалната кампания за опазване на здравето, свързана с борбата срещу затлъстяването, която ще се проведе на 04 март (събота) 2023 г. в МОЛ „ Плевен” от 10:30 часа  – 13:00 часа с лектор Д-р Борис Динков.  За всички, които желаят  да получат повече информация, могат да посетят сайта ”Истината за теглото”.

2.Организиране на дни на открити врати „Подобряване на женското хормонално-репродуктивно здраве” във връзка със световния ден на жената 8-ми  март и Християнския ден на жената, Благовещение, които ще се проведат в дните 20-22 март 2023 г. , включващи блезплатни консултации с насочване към диагностика и последващо лечение.

Анотация на проблема:

Репродуктивните нарушения сред жените от хормонален характер се свързат най-често със заболявания на щитовидната жлеза,  захарен диабет тип1 (ЗДт1), поликистозен овариален синдром (ПКОС), затлъстяване, хипофизен аденом и  други хипоталамо-хипофизни овариални нарушения, причиняващи промени в невро-ендокринната регулацията на менструалния цикъл, хронична ановулация, стерилитет или нарушения в имплантацията и износването  на бременността. Правилното и своевременно диагностициране и прилагане на терапевтичен подход, базиран на комплексно лечение на основното заболяване е от решаващо значение за подобряване на репродуктивния изход.

Затова Клиниката по Ендокринология и болести на обмяната организира профилактична кампания Дни на открити врати Подобряване на женското репродуктивно здраве в рамките на три поредни дни. Кампанията е под ръковоството  на  Доц. Д-р Катя Тодорова, дм и с участието на Доц. Анелия Томова, дм, които имат дългогодишен опит в областта на проблемната бременност при захарен диабет, заболявания на щитовидната жлеза, хипофизно-хипоталамични заболявания, ПКОС и др. Кампанията ще се провде под формата на безплатни консултативни прегледи на територията на Клиника по ендокринология и болести на обмяната в Кабинет № 103, ет. ІІ, в дните 20-23 март 2023 година от 10:00 часа до 13:00 часа. Прегледите са с предварително записване на следния телефон: 064 886 642.

През м. април 2023 година

1.„Затлъстяване и  мъжко репродуктивно здраве” в дните 10-12 април 2023 година.

Анотация на проблема:

Затлъстяването, съобразно дефиницията на СЗО  се дефинира като  състояние, асоциирано с повишение на индекса на телесната маса (ИТМ) над 30 кг/м2. Затлъстяването се съчетава с различни метаболитни и хормонални нарушения, които при мъжете са причина за  намалена сексуална и репродуктивна функция.  Вече е доказано, че нивата на общия и свободния тестостерон при мъже със затлъстяване са по-ниски в сравнение с мъже без затлъстяване и че нивата както на об­щия, така и на свободния тестостерон намаляват пропорционално със степента на затлъстяване. Ефектът на ИТМ дава отражение върху по-ранно настъпване на еректилна дисфункция и секуална немощ при млади мъже. Това, което е по-обезпокоителното е, че затлъстяването влошава всички  спермални параметри като намаление в броя, подвижността, виталността,  морфологията и ДНК целостта на сперматозоидите  и с това причинява мъжки стерилитет.

В цялостен всеобхват на прблема е добре известно, че появата на еректилна дисфункция е доказателство за настъпване на ранни съдово-атеросклеротични промени, което е индикация за повишен сърдечно-съдов риск в тази група мъже.

В седмицата преди най-светлия християнски празник, Великден, Клиниката по ендокринология и болести на обмяната огранизира профилактична кампания Дни на открити врати „Затлъстяване и  мъжко репродуктивно здраве” в рамките на три поредни дни. Кампанията е под ръковоството  на Доц. Д-р Катя Тодорова, дм и Професор Д-р Филип Куманов, дмн който има над почти 40 годишен опит в областта на андрологията и мъжката репродукция. Кампанията ще се проведе под формата на безплатни консултативни прегледи на територията на Клиникато по ендокринология и болести на обмяната в Кабинет № 103, ет. ІІ, в дните 10-12 април 2023 година от 10:00 часа -13:00 часа.

          Прегледите са с предварително записване на тел. 064 886 642.