гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

00178-2020-0010 Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет

„Доставка на общоболнични медицински консумативи и консумативи за ангиографски изследвания и съдова хирургия за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен

Виж повече

Класиран кандидат от проведен конкурс за избор на
„Лекар, специализант по урология”- 1 /една/ длъжност в
„УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД град Плевен, въз основа на Протокол от 10.06.2020 година на Комисия назначена със Заповед № РД 16-209/27.04.2020 година на Изпълнителен директор „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД град Плевен.

 Д-р Александър Сашев Цветков  – класиран кандидат за позиция “Лекар, специализант по урология”.

Виж повече

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close