гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

ID 9083081 Процедура за събиране на оферти чрез обява за избор на изпълнител по реда на глава 26 от ЗОП с предмет:

ID 9083081 Процедура за събиране на оферти чрез обява за избор на изпълнител  по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: „Сключване на застраховка „Професионална отговорност“, за служителите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

Виж повече

00178-2018-0016 Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:

00178-2018-0016 Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Виж повече

00178-2018-0015 Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

00178-2018-0015 Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите и работниците на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен

Виж повече

ID 9082581 Събиране на оферти с обява по реда на глава Двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки

ID 9082581 Събиране на оферти с обява по реда на глава Двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки.

„Доставка на общоболнични лекарствени продукти“, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Виж повече

ID 9082332 Процедура чрез обява за събиране на оферти за избор на изпълнител по реда на глава 26 от ЗОП с предмет:

ID 9082332 Процедура чрез обява за събиране на оферти за избор на изпълнител по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на нов шредер, окомплектован с необходимите за монтажа му части и елементи,  специално предназначен за ECODAS Т150 – система за обезвреждане на опасни болнични отпадъци, инсталирана в „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”.

Виж повече

ID 9081816 Процедура чрез обява за събиране на оферти за избор на изпълнител  по реда на глава 26 от ЗОП с предмет

 

ID 9081816 Процедура чрез обява за събиране на оферти за избор на изпълнител  по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: „Доставка на медицински газове, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

Виж повече

ID 9081766 Обява за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет:

Обява за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: Доставка на оригинални и съвместими консумативи за принтери, тонер за зареждане и рециклиране на тонер касети, за нуждите на УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен

Виж повече

00178-2018-0014 Открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки

00178-2018-0014 Открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки – „Сключване на застраховка „Професионална отговорност” за служителите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен” и за „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен като юридическо лице”.

Виж повече