гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

00178-2019-008 Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:

00178-2019-008 Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия, хирургични консумативи и лабораторни реактиви за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Виж повече

На вниманието на висшите медицински и немедицински кадри относно курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация, които ще се провеждат в Медицински университет София през 2020 година.

Заявките за участие в обученията трябва да бъдат коректно и изцяло попълнени с необходимата информация, отговарящи на условията посочени в плана за всеки курс поотделно и задължително се посочва телефон за обратна връзка.

Заявките се предават в Административна служба /стая специализанти/,в срок до 22.07.2019 година/понеделник/.

Телефон за връзка 064/886319.

1Plan- razpisanie 2020 obr_3_kursove obr_4_individualno obr_5_specializanti

Виж повече

Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП

Покана по реда на чл. 44, ал.1 от Закона за обществените поръчки във връзка с подготовка за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка на лабораторни реактиви и консумативи  за нуждите на Централна Клинична Лаборатория в „УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен”.

Виж повече

Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП

 

Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител  „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен” за определяне на прогнозната стойност поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП – Събиране на оферти с обява при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на проектиране и авторски надзор на обекти на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

Виж повече

гр. Плевен, 05.06.2019 година

Във връзка с чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 година на Министерство на здравеопазването за придобиване на специалност в системата на здравеопазването „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД  град  Плевен разкрива следната длъжност:

I.Лекари,  работещи по трудово правоотношение в „УМБАЛ-Д-р Гeорги Странски” ЕАД град Плевен, но без специализация, да бъдат зачислени на следната позиция:

 

  1. „Лекар, специализант по клинична токсикология” – 1 длъжност;

Желаещите кандидати трябва да предоставят следния набор от документи:

-Заявление;

-Диплома за завършено висше медицинско образование;

-Автобиография (европейски формат);

-Документ удостоверяващ трудови правоотношения с Лечебното заведение.

Документите ще се приемат в срок до 19.06.2019 година /сряда/, включително в Административна служба на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД град Плевен, партерен етаж, стая „Специализанти“.

След приключване приема на документите одобрените кандидати ще бъдат поканени за събеседване с комисия.

 

За допълнителна информация: Тел.064/886319

Виж повече

00178-2019-007 Открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки:

„Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране и медицински изделия, за нуждите на Клиника по ортопедия и травматология при „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”

Виж повече

гр. Плевен, 15.05.2019 година

Във връзка с чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 година на Министерство на здравеопазването за придобиване на специалност в системата на здравеопазването „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД  град  Плевен разкрива следната длъжност:

 

I.Лекари,  работещи по трудово правоотношение в „УМБАЛ-Д-р Гeорги Странски” ЕАД град Плевен, но без специализация, да бъдат зачислени на следната позиция:

 

  1. „Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение” – 1 длъжност;
  2. „Лекар, специализант по ортопедия и травматология и” – 1 длъжност;

 

Желаещите кандидати трябва да предоставят следния набор от документи:

-Заявление;

-Диплома за завършено висше медицинско образование;

-Автобиография (европейски формат);

-Документ удостоверяващ трудови правоотношения с Лечебното заведение.

Документите ще се приемат в срок до 29.05.2019 година /сряда/, включително в Административна служба на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД град Плевен, партерен етаж, стая „Специализанти“.

След приключване приема на документите одобрените кандидати ще бъдат поканени за събеседване с комисия.

За допълнителна информация: Тел.064/886319

Виж повече

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close