гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

гр. Плевен, 13.04.2018 година

Във връзка с чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 година на Министерство на здравеопазването за придобиване на специалност в системата на здравеопазването „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД  гр.  Плевен разкрива следните длъжности:

I.За „ Лекар специализант по ушно-носно-гърлени болести“ в Лечебното заведение:

Желаещите кандидати трябва да предоставят следния набор от документи визирана позиция:

-Заявление;

-Диплома за завършено висше медицинско образование;

-Автобиография (европейски формат);

 

II.Лекари,  работещи по трудово правоотношение в „УМБАЛ Д-р Гeорги Странски” ЕАД гр. Плевен, но без специализация, да бъдат зачислени на следната позиция:

 

  1. „Лекар, специализант по ортопедия и травматология” – 2 длъжности;

 

III. Медицински специалисти по „Здравни грижи“, работещи по трудово правоотношение в „УМБАЛ  Д-р Георги Странски“  ЕАД гр. Плевен,  но без специализация да бъдат зачислени на следната позиция:

  1. 1. Медицинска сестра, специализант по операционна и превързочна техника” – 1 длъжност;
  2. Медицинска сестра, специализант по анестезиология и интензивни грижи” – 1 длъжност.

Желаещите кандидати трябва да предоставят следния набор от документи:

-Заявление;

-Диплома за завършено висше медицинско образование;

-Автобиография (европейски формат);

-Документ удостоверяващ трудови правоотношения с Лечебното заведение.

 

Документите ще се приемат в срок до 20.04.2018 година /петък/, включително в Административна служба на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД град Плевен, партерен етаж, стая „Специализанти“.

След приключване приема на документите одобрените кандидати ще бъдат поканени за събеседване с комисия.

За допълнителна информация: Тел.064/886319

Виж повече

Обръщение на Изпълнителния директор по случай 7 април – Световен ден на здравето

 

Уважаеми колеги,
Приемете моя и на екипа ми искрен поздрав и най-сърдечни благопожелания по повод Световния ден на здравето – 7 април! Нашето призвание е да помагаме, да спасяваме и да даваме старт на човешкия живот, затова нашата професия е една от малкото, толкова много съизмерими с милосърдието, добротата и търпението.
На 7 април честваме празника за всички, чието призвание е всеотдайност в името на здравето, защото нашата трудна работа е символ на отдаденост, грижа и хуманност.
Затова нека днес да изкажем признанието и благодарността си на здравните работници за неуморния им труд и търпеливост, които полагат за опазване на здравето и живота на пациентите.
Желая на всички ви отлично здраве, нови професионални успехи, щастие и късмет във вашите семейства!

Още веднъж честит празник и весело изкарване и на Великденските дни, които тази година съвпадат с нашия професионален празник!

С уважение,
Доц. д-р Цветан Луканов, д.м.
Изпълнителен директор
„УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен

Виж повече

00178-2018-009 Открита процедура с предмет

Открита процедура с предмет :„Доставка на специализиран консуматив, необходим за работа с ендоскопска система ,,Da Vinci S, модел: SS2000, system, IS 2000, G1.1” за роботизирана хирургия за нуждите на Клиника по Урология към „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен.

Виж повече

00178-2018-008 Открита процедура с предмет

„Извънгаранционен абонаментен сервиз, включващ профилактика, ремонт и осигуряване на оригинални резервни части на линеен ускорител за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”.

Виж повече

00178-2018-006 Договаряне без предварително обявление

00178-2018-006 Договаряне без предварително обявление „Доставка на общоболнични медицински консумативи и консумативи за ангиографски изследвания  и съдова хирургия за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Виж повече