Продажба на ДМА , собственост на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 29.06.2023 г.
147 KB
pdf Протокол 27.07.2023 г.
87 KB