гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Клиника по ревматология

Доц. д-р Николай Николов, д.м.
началник клиника

Доц. д-р Николай Николов е роден през 1961г. в град Левски. Завършва висше образование „Медицина” във Висш Медицински Институт гр. Плевен. Има 2 медицински специалности Вътрешни болести и Ревматология, хабилитиран доцент по Ревматология. Професионалният му стаж преминава като ординатор в Кардиологично отделение гр.Троян, завеждащ СЗУ с. Пресяка, участъков лекар и завеждащ Терапевтична поликлиника гр. Ловеч, завеждащ Ревматологичен кабинет гр. Ловеч, асистент – ревматолог в "Клиника по ревматология и кардиология" УМБАЛ "Д-р Георги Странски" гр. Плевен От 2015 год. е началник „Клиника по Ревматология” УМБАЛ "Д-р Георги Странски" гр. Плевен. Доц. Николов е автор на 8 специализирани книги и съавтор в учебник по Ревматология, над 30 публикации в български и чуждестранни медии, участие в над 20 български и международни ревматологични конгреса като лектор и слушател.

Като самостоятелна болнична структура, Клиника по ревматология е обособена на 01.09.2015 год. Разположена е на четвърти етаж във висока сграда на Втора клинична база УМБАЛ „ Д-р Георги Странски” ЕАД.
Структурата на клиниката включва:

  • Приемно-консултативен кабинет, ситуиран в клиниката
  • Стационар с 12 легла към Стационарен блок
  • Лекарски кабинети
  • Манипулационни
  • Помощни помещения

В стационара са разкрити 4 болнични стаи с по 3 легла, приемно-консултативен кабинет, кабинети за диагностично-лечебни процедури ( 2 манипулационни-септична и асептична).
Клиника по Ревматология отговаря на изискванията на Медицински стандарт „Ревматология”. За осъществяването на диагностично-лечебната дейност се използват:

  • наличния собствен апарат за ставна ултрасонография;
  • апарат за двойноенергийна рентгенова абсорбциометрия (ДХА) – закупен и наличен в Клиника по Образна диагностика в Първа клинична база;
  • рентгенов апарат за скопия и графия на територията на Втора клинична база;
  • КАТ и ЯМР в Първа клинична база;
  • микробиологична, имунологична и клинична лаборатория.

В Клиника по ревматология се лекуват пациенти от цялата страна над 18годишна възраст с всички ревматологични заболявания, постъпващи “по спешност” или по реда на “планова” хоспитализация. Лекуват се болни със следните болести: възпалителни ставни заболявания (ревматоиден артрит, болест на Бехтерев, псориатичен артрит, ревматизъм и болест на Райтер, както и други реактивни артрити); системни заболявания на съединителната тъкан (системен лупус еритематодес, системна склеродермия, васкулити, полимиозит/дерматомиозит, припокриващи и автоинфламаторни синдроми); дегенеративни ставни заболявания (гонартроза, коксартроза, спондилартроза и др.); мекотъканен ревматизъм (бурсити, тендинити, фибромиалгия, полимиалгия ревматика); болести на костите (остеопороза, болест на Пейджет, алгодистрофия, асептични некрози); болести, причинени от кристали (подагра, пирофосфатна и апатитна болест); хипермобилен синдром и наследствени болести.

 

Нашите специалисти:

Д-р Борислава Железарова

Д-р Борислава Железарова се дипломира през 2002 г. в Медицински университет гр. София, специалност Медицина. Придобита специалност „Ревматология” от 2015 г. От 2008 г. е лекар в УМБАЛ „Д-р Георги Странски”в Клиника по Вътрешни болести и е асистент към МУ гр. Плевен Катедра „Пропедевтика на Вътрешните болести”, а от 2015 г. е лекар ревматолог в Клиника по ревматология и е асистент в МУ гр. Плевен Катедра „Кардиология, пулмология, ендокринология и ревматология”, участва в българо-езично и англоезично преподаване на студенти IV курс във факултет „Медицина” МУ Плевен.

Д-р Мартин Николов

Завършва Медицина през 2018 г. в МУ гр. Плевен. Придобива специалност Ревматология през 2022 г. Работи като главен асистент в Клиника по ревматология УМБАЛ „Д-р Георги Странски” гр. Плевен.

Д-р Милена Денчева

Д-р Милена Денчева завършва Медицина през 2014г. в МУ гр. Плевен. От 2014 г. е специализант по ревматология в Клиника по ревматология УМБАЛ „Д-р Георги Странски” гр. Плевен

Д-р Ралица Пенчева

Д-р Ралица Пенчева завършва Медицина през 2011г. в МУ гр. Плевен. В периода 2012-2014 г. е лекар в лаборатория „Имунохематология на пациенти и клинична трансфузиология” в РЦТХ гр. Плевен. От 2014 г. е специализант по ревматология в Клиника по ревматология УМБАЛ „Д-р Георги Странски” гр. Плевен

ст. м. с. Христина Николова

Ст. медицинска сестра Христина Николова завършва ИПЗК „Д-р Пейо Бешев” гр. Плевен през 1986 г. профил Медицинска сестра. През 2010 г. се дипломира във ФОС на МУ Плевен със специалност „Управление на здравни грижи”. Професионалният и стаж преминава през Терапевтично отделение на Окръжна болница „Д-р Тота Венкова” гр. Габрово, Клиника по неврология УМБАЛ „Д-р Георги Странски” гр. Плевен, Неврологично отделение МБАЛ Авис Медика гр. Плевен. От 2015 год. е старша медицинска сестра на Клиника по ревматология УМБАЛ „Д-р Георги Странски” гр. Плевен

КОНТАКТИ:
гр. Плевен, ул. Ген. Владимир Вазов №91
тел: 064/ 886791;
064/ 886795.

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close