гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

История

Болницата е открита през 1865 г. като вакъфска по лично нареждане на Митхат паша. Телеграфно от Русе е повикан военният лекар д-р Ла Брюс който ръководи строежа на болницата на мястото на имаретът (сиропиталището) на Гаази Али бей. Разкрити са 40 легла. Персоналът е минимален - д-р Ла Брюс и двама слуги.

През периода 1865-66 година се откриват първите граждански болници в Плевен, Русе и Хаджиоглу Пазарджик /дн. Добрич/.

По време на Руско - Турската война на Плевенския фронт работят световно известните руски медици: проф. Пирогов, проф. Склифасовски, проф. Боткин, проф. Карол Давила и д-р Георги Странски.

На 12.X.1869г. д-р Ла Брюс умира от дифтерит. Болницата се оглавява от д-р Роберт Гейзер, швейцарец по народност, който я ръководи до 1877 г .

С решение на Градския общински съвет на 7.VIII.1879г. се открива Плевенската II - класна окръжна болница.

Оригиналния ръкопис на д-р А. Друмев 1898 г., в който е отбелязано че болницата е построена и открита през есента на 1864г. или в началото на 1865 година

От 1.VІІІ.1879 г. за окръжен лекар и управител на болницата /1879-83 г., 1884-86 г., 1890-93 г. и 1896 г./ е назначен д-р Алеко Друмев. Роден в гр. Свищов и завършил медицина в гр. Монпелие - Франция. През 1879 г. той редактира първият Правилник за вътрешния ред в болницата и длъжностните характеристики на служителите.

За пръв управител /1878 -79г./ е назначен тогавашния окръжен лекар д-р Георги Ив. Странски.Роден в гр.Калофер, завършил военно медицинска школа в Букурещ, близък приятел на Христо Ботев

Управител на болницата през 1888 - 89 г. и през 1893 г. е д-р Едмунд Бжежински - поляк -емигрант, първият лекар чужденец в града след Освобождението.

Едва след 17 години старата вакъфска болница става първостепена и на 7.07.1896 се премества в 7 новопостроени павилиона с 80 легла на сегашното място на болницата.

От март 1897 г. за управител е назначен д-р Стефан Козаров, който е завършил Киевският университет. В продължение на 15 години създава нова и образцова за времето си болнична организация. При изпълнение на служебният си дълг се заразява от коремен тиф и умира на 11.10.1913 г. През 1897 година той назначава пъвите милосърдни сестри в болницата. През същата година по негова инициатива се основава дружеството "Св. Панталеймон" за подпомагане на бедните болни.