гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

БОЛНИЧНА ХИГИЕНА и ЕПИДЕМИОЛОГИЯ

Отделът е изграден в съответствие с европейските стандарти в областта на болничната хигиена (превенция и контрол на нозокомиалните инфекции).

СТРУКТУРА:

Служба „Централна стерилизация"
Ежедневно се обработват над 200 стерилни единици. Службата е оборудвана с 7 парови стерилизатори „Шерер” с компютърна система за управление и обработка на информацията, с общ капацитет 300 СЕ (стерилни единици), 1 газов стерилизатор за нискотемпературна стерилизация с формалдехид на изделия от термолабилни материали, 1 плазмен стерилизатор, 3 миялно-дезинфекционни машини за предстерилизационна подготовка на инструменти.
Наличната апаратура и оборудване дават възможност за стерилизация на материали и от други лечебни заведения.

Служба „Опасни болнични отпадъци”
Службата разполага с единствената в страната машина за обеззаразяване на болнични отпадъци на фирмата „Екодас”.

  • Управление на опасните отпадъци от медицинската дейност
  • Събира от клиничните структури опасните болнични отпадъци
  • Извършва на заключителни дезинфекции

Специалист по профилактика и контрол на нозокомиалните инфекции.

  • Контрол на регистрацията и съобщаването, проучване и епидемиологичен анализ на ВБИ
  • Контрол на санитарно-хигиенното състояние и противоепидемичния режим в клиничните структури
  • Разработване на дезинфекционната политика на болницата
  • Разработване на болнични стандарти за асептика и антисептика при извършване на медицински манипулации и грижи за пациентите
  • Обучение на болничния персонал по проблемите на профилактиката и контрола на ВБИ

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, ул."Георги Кочев" 8а
тел: 064/ 886 342 – Началник служба Централна стерилизация
тел: 064/ 886 194 – Специалист по контрол на инфекциите;
тел: 064/ 886 198 – инспектор по обществено здраве, дезификтори;

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close