гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Стационарен блок

ПЪРВА КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ

Повече
ВТОРА КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ

Повече
ТРЕТА КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ

Повече
НЕВРОЛОГИЧНА КЛИНИКА

Повече
КЛИНИКА ПО ОНКОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ

Повече
ЦЕНТРАЛЕН ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК

Повече
ОНКООПЕРАЦИОНЕН БЛОК

Повече
КЛИНИКА ПО НЕВРОХИРУРГИЯ

Повече
КЛИНИКА ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

Повече
КЛИНИКА ПО УРОЛОГИЯ

Повече
КЛИНИКА ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Повече
КЛИНИКА ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ

Повече
ОТДЕЛЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

Повече
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ

Повече
КЛИНИКА ПО РЕВМАТОЛОГИЯ

Повече
ПЪРВА КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ

Повече
ВТОРА КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ

Повече
ПЪРВА ПСИХИАТРИЧНА КЛИНИКА

Повече
ВТОРА ПСИХИАТРИЧНА КЛИНИКА ПО ОБЩА ПСИХИАТРИЯ И ЗАВИСИМОСТИ

Повече
КЛИНИКА ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ

Повече
КЛИНИКА ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

Повече
КЛИНИКА ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

Повече
КЛИНИКА ПО УШНИ, НОСНИ И ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ

Повече
ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КЪМ КЛИНИКА ПО УНГ БОЛЕСТИ

Повече
КЛИНИКА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ

Повече
КЛИНИКА ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

Повече
ОТДЕЛЕНИЕ ПО КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ

Повече
КЛИНИКА ПО ХЕМАТОЛОГИЯ

Повече
КЛИНИКА ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

Повече
КЛИНИКА ПО КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ „ Д–Р ДОЧО ИВАНОВ”

Повече
КЛИНИКА ПО НЕФРОЛОГИЯ И ДИАЛИЗА

Повече
КЛИНИКА ПО ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ

Повече
КЛИНИКА ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

Повече
КЛИНИКА ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

Повече
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ГИНЕКОЛОГИЯ

Повече
КЛИНИКА ПО НЕОНАТОЛОГИЯ

Повече
АКУШЕРСКА КЛИНИКА

Повече
ОТДЕЛЕНИЕ ПО РИСКОВА БРЕМЕННОСТ

Повече