гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Стационарен блок

ПЪРВА КЛИНИКА по ХИРУРГИЯ

Повече
ВТОРА КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ

Повече
ТРЕТА КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ

Повече
НЕВРОЛОГИЧНА КЛИНИКА

Повече
КЛИНИКА ПО ОНКОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ

Повече
ЦЕНТРАЛЕН ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК

Повече
ОНКООПЕРАЦИОНЕН БЛОК

Повече
КЛИНИКА по НЕВРОХИРУРГИЯ

Повече
КЛИНИКА по ОРТОПЕДИЯ и ТРАВМАТОЛОГИЯ

Повече
КЛИНИКА по УРОЛОГИЯ

Повече
КЛИНИКА по АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ и ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Повече
КЛИНИКА ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ

Повече
ОТДЕЛЕНИЕ по МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

Повече
ПЪРВА ПСИХИАТРИЧНА КЛИНИКА (мъже)

Повече
ВТОРА ПСИХИАТРИЧНА КЛИНИКА (жени)

Повече
III-ТА ПСИХИАТРИЧНА КЛИНИКА (по обща психиатрия и зависимости)

Повече
КЛИНИКА по КОЖНИ и ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ

Повече
КЛИНИКА по ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

Повече
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

Повече
КЛИНИКА по УШНИ, НОСНИ и ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ

Повече
ОРАЛНА ХИРУРГИЯ – КЛИНИКА УНГ СПЕШЕН КАБИНЕТ ПО ОХ КЪМ СПО

Повече
КЛИНИКА по ОЧНИ БОЛЕСТИ

Повече
КЛИНИКА по ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

Повече
ОТДЕЛЕНИЕ по АЛЕРГОЛОГИЯ

Повече
КЛИНИКА по ХЕМАТОЛОГИЯ

Повече
КЛИНИКА по ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

Повече
ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА

Повече
КЛИНИКА ПО КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ „ Д–Р ДОЧО ИВАНОВ”

Повече
КЛИНИКА по НЕФРОЛОГИЯ и ДИАЛИЗА

Повече
КЛИНИКА по ПНЕВМОЛОГИЯ и ФТИЗИАТРИЯ

Повече
ПЪРВА КАРДИОЛОГИЧНА КЛИНИКА

Повече
ВТОРА КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ

Повече
ОТДЕЛЕНИЕ по ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА и ИЗСЛЕДВАНИЯ

Повече
КЛИНИКА по ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

Повече
КЛИНИКА по ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

Повече
КЛИНИКА по ГИНЕКОЛОГИЯ

Повече
ОТДЕЛЕНИЕ по НЕОНАТОЛОГИЯ

Повече
АКУШЕРСКА КЛИНИКА

Повече
КЛИНИКА по РИСКОВА БРЕМЕННОСТ

Повече
ОТДЕЛЕНИЕ по СЪДЕБНА МЕДИЦИНА и ДЕОНТОЛОГИЯ

Повече
ОТДЕЛЕНИЕ по ОБЩА и КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

Повече