гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

БОЛНИЧНА АПТЕКА

маг. фарм. Ирена Кръстева

началник болнична аптека

Болничната аптека задоволява потребностите на клиничните и предклинични звена с лекарствени средства и консумативи и отпуска по безплатни рецепти скъпоструващи медикаменти, закупувани от Министерство на здравеопазването за пациенти, лекувани амбулаторно. Обособени са два самостоятелни сектора с приемни помещения за стационар и пациенти.

Изработват се екстемпорални форми:

  • разтвори
  • сиропи
  • прахове
  • унгвенти

Има обособен асептичен сектор, оборудван с необходимите апарати за изготвяне на стерилни разтвори. Отпускането на медикаментите и консумативите е индивидуално за всеки болен, в количества, съобразени с нуждите и продължителността на лечение.
Всички разходи за клиники и пациенти ежедневно се отчитат и обработват електронно.

В аптеката:
се доставят, съхраняват и разпределят по заявки от клиниките и отделенията готови лекарствени средства и консумативи.

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а
тел.: 064/ 886 440; 886 432

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close