гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Ние разполагаме с

СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

Разполага с шокова зала, интензивна зала, хирургическа манипулационна.

КОНСУЛТАТИВНО - ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК (ДКБ)

Получавате здравни услуги от високоспециализиран медицински персонал.

СТАЦИОНАРЕН БЛОК

Болницата разполага с над 60 специализирани клиники и отделения.

ТЕЛК

ТЕЛК се разкриват към държавните и общински лечебни заведения за болнична помощ и диспансери.

БОЛНИЧНА АПТЕКА

Осигурява лекарствени средства и консумативи за клиничните и предклинични звена.

Последни новини

Обръщение на Изпълнителния директор по случай 7 април – Световен ден на здравето

  Уважаеми колеги, Приемете моя и на екипа ми искрен поздрав и най-сърдечни благопожелания по повод...

Виж повече

Обръщение на Изпълнителния директор по случай 21 януари – Ден на родилната помощ

УВАЖАЕМИ ДОЦ. Д-Р ПОПОВ СКЪПИ ЛЕКАРИ И АКУШЕРКИ, За мен е чест да ви поздравя от името на ръководството на...

Виж повече

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВЯВА ВТОРА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО МЕДИЦИНА И...

Виж повече
над
0

клиники и отделения

над
0

легла

над
0

пациента годишно

над
0

години опит