гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

ТРУДОВО-ЕКСПЕРТНИ ЛЕКАРСКИ КОМИСИИ (ТЕЛК)

ТЕЛК се разкриват към държавните и общински лечебни заведения за болнична помощ и диспансери. ТЕЛК биват Общи и Специализирани. В състава на комисията участват най-малко трима лекари с призната клинична специалност, от които един председател.

ОСВИДЕТЕЛСТВАТ ЛИЦА С:

  • Временна неработоспособност
  • Трайно намалена и загубена работоспособност
  • Други поводи, предвидени в нормативните документи

ТЕЛК ИЗВЪРШВАТ:
Контролна методична помощ на съставите на лекарските консултативни комисии и поддържат ежедневна връзка с ТП на НОИ и Дирекция "Социално подпомагане".

СПЕЦИАЛИСТИ:

Първи състав:
Председател: Д-р Поля Цанова
Членове: Д-р Виктория Георгиева;
Д-р Евгения Гайдарска;
Д-р Тошко Русанов;
Д-р Румяна Петкова.

Втори състав:
Председател: Д-р Иван Ватовски
Членове: Доц. д-р Радка Гайдарова;
Д-р Агнешка Белчу;
Д-р Добромир Урушки.

Трети състав:
Председател: Д-р Георги Кънчев
Членове: Д-р Митко Георгиев;
Д-р Анна Ангелова;
Д-р Мария Миланова.

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, ул. "Георги Кочев" 8а
тел.: 064/886 486;
064/886 489;
064/886 495;
064/886 493;
064/886 488;
064/610-052 - картотека.

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close