гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Мултипрофилно спешно отделение

Д-р Ани Александрова
началник отделение

Д-р Ани Александрова Йорданова-Маркова е родена на 29.05.1975 г. в гр. Лом. Средното си образование получава в ПГ ”Найден Геров”, гр. Лом. През 1998 г. завършва висшето си образование като лекар в Медицински университет – Плевен. Притежава две специалности - „Спешна медицина“, придобита през 2008 г. и „Клинична токсикология“, придобита през 2019 г. Член е на:

  • Българското дружество по клинична токсикология;
  • Асоциацията по Българска клинична токсикология;
  • Българския лекарски съюз.

От 2020 година до момента е Началник на Мултипрофилно спешно отделение.

 

Спешно отделение е създадено на 01 февруари 2007 година.Разположено е на първия етаж в основния корпус на болницата с непосредствен достъп за транспортни средства.

Отделението е с оценка „Отличен” при проведената акредитация за лечебна и учебна дейност и е с III-то ниво на компетентност според стандарт „Спешна медицина”.

ДЕЙНОСТ И СТРУКТУРА:

В “Спешно отделение” всеки спешен пациент, независимо дали е докаран с линейка, такси или достигнал сам до лечебното заведение се приема веднага в отделението. То разполага с шокова зала, интензивна зала, хирургическа манипулационна, в която се осъществяват малки по обем хирургически интервенции, промивна зала в които се оказва помощ на пациенти с остри екзогенни отравяния и зала за уточняване и престой на пациентите до 24 часа. В тези помещения се извършват всички медицински дейности, насочени към диагностициране и лечение на остро настъпили животозастрашаващи нарушения, поддържане виталните функции на организма и към предотвратяване на смърт и тежки или увреждания на жизнено значими органи и системи.

В отделението работят на основен трудов договор 12 лекари и 12 медицински сестри осигуряващи непрекъснатост в лечебния и диагностични процес.

Всички са със солиден клиничен опит. Повечето от лекарите са с по една или две клинични специалности, а 80% от медицинските сестри са бакалаври или магистри. Всеки специалист в спешно отделение посещава и курсове за лекарите и сестрите по въпросите на спешната медицина и новостите в специалността.

АПАРАТУРА:
Отговаряща на Медицински стандарт „Спешна медицина”- III ниво на компетентност, включващо набори за кардиопулмонална ресусцитация, набор за интубация, мануално обдишване, портативни и стационарни респиратори , дефибрилатори, монитори , перфузионни помпи и всичко необходимо за бързото и адекватно лечение на нуждаещите се.

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а
тел.: 064/886 480;
064/886 311;
064/886 525;
064/886 465.

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close