гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Структура

Консултативно-диагностичен блок

Получавате здравни услуги от високоспециализиран медицински персонал.

Повече
Стационарен блок

Болницата разполага с 41 специализирани клиники и онкологична хирургия.

Повече
Спешно отделение

Разполага с шокова зала, интензивна зала, хирургическа манипулационна.

Повече
ТЕЛК

ТЕЛК се разкриват към държавните и общински лечебни заведения за болнична помощ и диспансери.

Повече
Болнична хигиена и епидемиология

Отделът е изграден в съответствие с европейските стандарти в областта на болничната хигиена.

Повече
Болнична аптека

Осигурява лекарствени средства и консумативи за клиничните и пред клинични звена.

Повече
Административно-стопански блок

Извършва събирането, обработката и съхраняването на информация за цялостната дейност на болницата.

Повече