гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

ЗА БОЛНИЦАТА

История

Болницата е открита през 1865 г. като вакъфска по лично нареждане на Митхат паша.

Повече
Основна дейснот

Диагностика и лечение на заболявания по всички профили на медицинските специалности

Повече
НЗОК

Договорни отношения с НЗОК

Повече
Информация за пациента

Цени на болнични услуги

Повече