гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Консултативно-диагностичен блок

Отделение за Диспансерно наблюдение на болни с пневмофтизиатрични заболявания

Повече
Консултативно-диагностичен блок

Получавате здравни услуги от високоспециализиран медицински персонал.

Повече
Отделение за диспансерно наблюдение на болни с онкологични заболявания

Повече
Клиника по образна диагностика

Тя е част от катедрата по Рентгенология и радиология при МУ-Плевен, създадена през 1976 г.

Повече
МДЛ по Имунология

Лабораторията е създадена през 1981 г. под ръководството на проф. д-р Е. Йорданова.

Повече
Клиника по Нуклеарна медицина и метаболитна лъчетерапия

Повече
Медико-Диагностична Клинична лаборатория

Разполага с модерна клинична лаборатория.

Повече
МДЛ по Медицинска генетика

Високо специализирано диагностично-консултативно звено.

Повече
МДЛ по Микробиология и вирусология

Повече