гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Съвет на директорите

Диян Свраков
Председател на Съвета на директорите

Роден на 30.07.1992г. в гр. Плевен. Диян Свраков завършва Стопанска Академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов през 2015 г. със специалност „Финанси“ бакалавърска степен, а през 2017 г. придобива и магистърска степен по „Финансов Мениджмънт“. През април месец 2022 г. придобива сертификат по английски език от лицензирано училище – ниво B2.
От 2016 г. е част от една от водещите банки в страната – Банка ДСК. За този период преминава през различни длъжности. Започва с касова дейност за период около година. От 2017г. преминава към кредитиране на физически лица, в частност потребителски и жилищни кредити до 2021г. След това за период от една година заема нова длъжност за регион Плевен – "Специалист продажби инвестиционни и спестовни продукти". От 2022 г. преминава към корпоративно банкиране на позиция "Мениджър работа с търговци". В процеса на кариерното си развитие в банка ДСК, Диян Свраков преминава през редица обучения свързани със финансите и подобряване на продажбените умения.

Проф. д-р Добромир Димитров Димитров, дм
Заместник - председател на Съвета на директорите

Роден на 04.07.1980 г., гр. Троян, Област Ловеч. Проф. д-р Добромир Димитров е възпитаник на МУ-Плевен, лекар със специалност „Обща хирургия“ с интереси в областта на онкологията, лапароскопската и роботизираната хирургия, фокусираната ултразвукова хирургия. По пътя на професионалното си развитие е бил част от реализацията на значимите иновационни проекти на висшето училище – въвеждане на проблемно-базирано обучение (ПБО), сентинелна лимфна биопсия, минимално инвазивна хирургия, роботизирана хирургия, ХАЙФУ хирургия, изграждане на Центъра за компетентност „Леонардо Да Винчи“, на Телекомуникационния ендоскопски център и много други.
От 2021 г. е Ректор на Медицински университет-Плевен. Проф. Димитров има 13-годишен опит като преподавател, преподавайки съвременни познания в областта на хирургията. Инициатор е за въвеждане на нова дисциплина в учебния план за специалност „Медицина“ – Минимално инвазивна хирургия.
Член на Българско Хирургично Дружество, на ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metobolism), на European Society of Coloproctology, на управителния съвет на International Society of Minimally Invasive and Non- Invasive Medicine, на European Society of Surgical Oncology (ESSO), на Society of Laparoendoscopic Surgeons SLS. Той е асоцииран редактор на Journal of Biomedical and Clinical Research и рецензент в списание Journal of the Pancreas.
Професор Димитров е носител на множество награди - Млад учен на МУ-Плевен, стипендия „Джон Бризби“, DAAD стипендия на Немското академично дружество и „Млад медик на България“ за 2015 г. Проф. Димитров е Почетен професор на Chongqing Medical University, China.

Доц. д-р Александър Вълков, дм
Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите

Роден на 22.12.1956 г. в гр. Плевен. Висшето си образование завършва във ВМИ - Плевен през 1982 г.През 1986 г. придобива специалност „Ушно-носно-гърлени болести”. През 1998 г. защитава дисертация пред ВАК към МС на Р България и получава диплома за образователна и научна степен „Доктор” , през 2006 г. придобива научно звание „Доцент”.

Началник клиника „УНГ болести”към УМБАЛ „Д-р Г.Странски“ЕАД, преподавател във факултет "Здравни грижи" на Медицински университет -Плевен.
Научни интереси: В областта на онкологията в оториноларингологията, HPV, ендоскопия на околоносни кухини хранопровод и бял дроб, фиброоптични методи за диагностика на УНГ заболяванията, безкръвни методи за лечение в УНГ практиката, Радиочестотна хирургия, отоневрологията аудиологията, управление на качеството, оценяване и поддържане качеството на обучение, организационни процедури.
Проведени курсове и специализации : в Русия, Израел, България, Италия, Австрия, Германия и др. за всички раздели от хирургията на глава и шия и диагностиката и лечението в оториноларингологията.
Секретар на Научния съвет по медико-хирургични специалности при МУ-Плевен.
Сертифициран от Висшата книжовна школа за светила в българската медицина и от Американския биографичен институт в Северна Каролина .
Дългогодишен консултант на РЗОК –Плевен.
Член на Националното Географско дружество
Участия в научни форуми в страната и чужбина, ежегодни благотворителни прегледи с цел профилактика на УНГ заболявания сред рискови групи от населението.
На 30.05.2024 г. заема длъжността Изпълнителен директор на УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД-Плевен.

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close