гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Отделение по електрокардиостимулация

 

Доц. д-р Йоана Младенова Тодорова, д.м.
началник отделение

Дата на раждане: 09.02.1989 г., гр. Разград
Контакт: тел.: 0893520921
e-mail: yoanamladenova89@gmail.com;
ioana.todorova@mu-pleven.bg;
ymt.cardio@gmail.com

Образование:

 • Основно образование – от 1996 г. до 2003 г. - ОУ „Отец Паисий“, гр. Разград;
 • Средно образование – от 2003 г. до 2008 г. – ПМГ „ Акад. Н.Обрешков“, гр. Разград;
 • Висше медицинско образование - Магистър по медицина от 2008 г. до 2014 г. - Медицински университет гр.Плевен.;
 • Придобита образователна и научна степен „Доктор по медицина„ на тема „ Клинико-епидемиологично значение на фамилните дислипидемии за сърдечно-съдовия риск при млади хора“ – юни 2019 г.;
 • Придобита специалност „ Кардиология“- януари 2021 г.

Трудов стаж:

 • Лекар - специализант по кардиология в периода 2016 г. - 2020 г. в Клиника по кардиология към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“;
 • Лекар - специалист по кардиология от януари 2021 г. в Отделение по обща кардиология към Клиника по кардиология;
 • Лекар към Спешно отделение към УМБАЛ „ Д-р Георги Странски“, гр. Плевен;
 • Началник Отделение по електрокардиостимулация от 2021 г.- до сега.

Академична позиция:

 • асистент от септември 2015 г. към Катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология“, сектор Кардиология;
 • Главен асистент от 2021 г. до 2022 г.;
 • Доцент към Катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология“, сектор Кардиология от 2022 г. - до сега.

Преподавателска дейност:

 • Практически упражнения на студенти АЕО и БЕО в IV курс;
 • Практически упражнения и семинари със стажант-лекари в VI курс;

Квалификационни курсове:

 • Проведени няколко квалификационни курсове по Атеросклероза и дислипидемии в Холандия и Чехия;
 • Курс по Спешна медицина - УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"- гр. София;
 • Ехокардиография- базисно и експертно ниво.

Научни изяви:

 • Участия в множество постерни сесии, симпозиуми и конгреси с представяне на собствени научни разработки на местно, национално и международно ниво в България, Чехия, Германия, Италия, Словения.

Научни интереси:

 • В областта на рисковите фактори за атеросклероза;
 • Фамилни дислипидемии;
 • Исхемична болест на сърцето и контрол на Артериалната хипертония;
 • Превенция на сърдечно-съдовите заболявания;
 • Диагностика и лечение на спешните състояния в кардиология;
 • COVID-19 и усложнения от страна на сърдечно-съдовата система;
 • Функционална диагностика на сърдечно-съдовата система;
 • Съвременни терапевтични възможности в областта на кардиологията.

Публикации:

 • Атеросклероза, Фамилни дислипидемии, AX, Сърдечна недостатъчност.

Членство:

 • Български лекарски съюз;
 • Българско дружество по кардиология;
 • Европейско дружество по кардиология;
 • Българска лига по хипертония.

Езикова квалификация:

 • Английски език- писмено и говоримо;
 • Немски език- писмено и говоримо.

Технически умения и компетенции:

 • работа с Microsoft Office, Statgraphics, SPSS.

Началото на електрокардиостимулацията в гр. Плевен и Окръжна болница поставят проф. Делийски, д-р Илийчо Симеонов и д-р Васил Панчев през 1982 г., когато е имплантиран първия постоянен електрокардиостимулатор. В екипа от 1986 г. се включва и д-р Станислав Стефанов. През периода 1991 г.-2008 г. участие в тази дейност взимат доц. д-р Йордан Узунангелов, д-р Грозев и д-р Алцек Цеков. Работата на екипа в този период не би била възможна и без безценната помощ на медицинските сестри - м.с. Роза Иванова, м.с. Маргарита Стефанова, м.с. Десислава Лукова и м.с. Богданова, както и рентгеновите лаборанти към Клиника по кардиология. С помощта на доц. Иван Лалев от 1997 г. Регионалния център по електрокардиостимулация се сдобива с обособен кабинет за диагностика и контролни изследвания на пациентите с имплантирани устройства. Този център обслужваше областите Плевен, Ловеч, Габрово, Враца, Видин и Велико Търново.


След период на невъзможност за поставяне на електрокардиостимулатори по редица причини от юли 2022 г. в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ се възобнови дейността по поставяне на временни и трайни електрокардиостимулатори благодарение на д-р Мартин Луканов, придобил специалност по кардиология в МУ-гр.Варна и субспециалност по електрокардиостимулация в УМБАЛ „Св.Екатерина“ гр. София при един от доайените на кардиостимулацията в България проф. д-р Светослав Йовев. Със стартирането на дейността се повиши възможността за своевременно и качествено обезпечаване нуждите на пациенти с проводни нарушения, имащи нужда от електрокардиостимулация като Отделението по електрокардиостимулация обслужда не само нуждите на клиниките към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, но и лечебни заведения в редица други области, съседни на Област Плевен.

 

Нашите специалисти:

Д-р Мартин Евгениев Луканов

Дата на раждане: 01.07.1988г., гр. Варна
Контакт: тел.: 0888 069 720;
e-mail: martiman1988@gmail.com

Образование:

 • Висше медицинско образование - Магистър по медицина: от 2007 г. до 2013 г. - Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, гр.Варна;
 • Придобита специалност „ Кардиология“- Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, гр.Варна, 2018 г.;
 • Придобита квалификация по електрокардиостимулация - базисно ниво - 2022г., Медицински универститет гр.София

Трудов стаж:

 • Лекар - специализант по кардиология в периода 2014 г. - 2018 г. - СБАЛК „Кардиолайф“, гр. Варна;
 • Лекар - специалист по кардиология от април 2019 г. към Първа клиника по кардиология с дейност Интензивна кардиология, УМБАЛ „Св.Марина“, гр. Варна;
 • Специалист по електрокардиостимулация към Отделение по електрокардиостимулация, УМБАЛ „ Д-р Георги Странски“ от 2022г. - до сега.

Преподавателска дейност:

 • Хоноруван асистент към Медицински университет гр.Плевен от 2021 г. до сега;
 • Практически упражнения на студенти АЕО и БЕО в IV курс;
 • Практически упражнения и семинари със стажант-лекари в VI курс;

Квалификационни курсове:

 • Ехокардиография- базисно и експертно ниво;
 • Електрокардиостимулация- базисно ниво.

Научни интереси:

 • Електрокардиостимулация;
 • Диагностика и лечение на спешните състояния в кардиология;
 • Функционална диагностика на сърдечно-съдовата система;
 • Съвременни терапевтични възможности в областта на кардиологията.

Членство:

 • Български лекарски съюз;
 • Българско дружество по кардиология;
 • Европейско дружество по кардиология;
 • Съсловно сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България;

Езикова квалификация:

 • Английски език- писмено и говоримо;
 • Руски език- писмено и говоримо.

Технически умения и компетенции:

 • работа с Microsoft Office.

Контакти:
Първа Клинична база
Клиника по кардиология
Отделение по Електрокардиостимулация,
тел.: 064/886140.

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close