гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Клиника по нуклеарна медицина и метаболитна лъчетерапия

Доц. д-р Мирослав Дончев, дм
началник клиника

Роден на 22. 09. 1950 г. в Троян. Висшето си образование завършва във ВМИ - Пловдив през 1974 г. През 1977 г. е приет за асистент по медицинска радиология в катедрата "Рентгенология и медицинска радиология" към Медицинския факултет-Плевен. Участва в организирането и пускането на първата и единствена радио-изотопна лаборатория в Плевен. През 1988 г. защитава дисертация на тема: "Радио-нуклидна диагностика на механично и инфектирано разхлабване при протезирани тазобедрени стави", а от 1996 г. е доцент и ръководител на Централната радиоизотопна лаборатория, днешната Клиника по нуклеарна медицина и метаболитна лъчетерапия към „УМБАЛ – Д-р Г. Странски“ ЕАД – Плевен. Член е на Българското и Европейското дружество по нуклеарна медицина. Участва в международни и национални форуми, различни проекти и проучвания в различни области на медицината.

Клиника по нуклеарна медицина и метаболитна лъчетерапия при „УМБАЛ – Д-р Г. Странски“ ЕАД – Плевен е една от модерните клиники за съвременна нуклеарномедицинска диагностика и метаболитна лъчетерапия в България. Открита е на 03.05.1979 г.

Екипът на клиниката е от 9 души – 2 лекари, двама инженери, 3 мед. сестри, 1 мед. лаборант и санитар. Лекарите са с придобита специалност по Медицинска радиология /вкл. Нуклеарна медицина и Лъчелечение/. Персоналът е с висока квалификация, отговаряща на съвременните изисквания за диагностична и терапевтична нуклеарномедицинска дейност. Според изискванията на стандарт „Нуклеарна медицина” в Република България, Клиниката отговаря на най-високото ІІІ ниво на компетентност.
Клиниката извършва функционално – морфологични изследвания /ИН ВИВО И ИН ВИТРО/ на всички органи и системи в човешкия организъм с цел ранно откриване на патологични промени и метаболитно лъчелечение с открити радиоактивни източници на злокачествени и незлокачествени заболявания.
В Клиника по нуклеарна медицина и метаболитна лъчетерапия има изградена и действащаефективна система за непрекъснат контрол на качеството на диагностичната и терапевтична дейност.
Клиниката е естествен център по нуклеарномедицинска диагностика и метаболитна лъчетерапия за Централна Северна България.
Клиника по нуклеарна медицина и метаболитна лъчетерапия заема достойно място в българската медицинска наука, образование и практика.


СПЕЦИАЛИСТИ:
Доц. д-р Мирослав Юлианов Дончев – доцент, д.м., началник Клиника;
Д-р Михаела Димитрова Декова – лекар, нуклеарна медицина.

КОНТАКТИ:
УМБАЛ “Д-р Георги Странски” ЕАД
Клиника по нуклеарна медицина
бул. Русе №38
5800 Плевен
тел.: 064/ 884 175;
064/884 125;
064/ 884 215;
064/ 886 212.

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close