Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 19.10.2017 год.
595 KB
pdf Отговор на запитване 09.11.2017 год.
46 KB
pdf Протокол №1 08.01.2018 год.
389 KB
pdf Протокол №2 08.01.2018 год.
576 KB
pdf Протокол №3 08.01.2018 год.
502 KB
pdf Протокол №4 16.01.2018 год.
67 KB
pdf Съобщение за жребий 16.01.2018 год.
36 KB
pdf Протокол №5 25.01.2018 г.
365 KB
pdf Доклад 25.01.2018 г.
569 KB
pdf Решение класиране 26.01.2018 г.
72 KB
pdf Приложение№1 към Решение класиране 26.01.2018 г.
224 KB
pdf Решение класиране 2 07.02.2018 г.
46 KB
pdf Информация за възложена поръчка 06.03.2018 г.
240 KB
rar Договори 06.03.2018 г.
3 MB