Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 14.09.2017
222 KB
pdf Инфомация за удължаване на срока за получаване на оферти 25.09.2017 год
127 KB
pdf Протокол №1 06.10.2017 год.
224 KB
pdf Съобщение за публичен жребий 06.10.2017 год.
32 KB
pdf Протокол №2 17.10.2017 год.
137 KB
pdf Договор №1 02.11.2017 год.
214 KB
pdf Договор №2 10.11.2017 год.
171 KB