гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

00178-2018-008 Открита процедура с предмет

„Извънгаранционен абонаментен сервиз, включващ профилактика, ремонт и осигуряване на оригинални резервни части на линеен ускорител за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”.

Виж повече

00178-2018-006 Договаряне без предварително обявление

00178-2018-006 Договаряне без предварително обявление „Доставка на общоболнични медицински консумативи и консумативи за ангиографски изследвания  и съдова хирургия за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Виж повече

00178-2018-003 Договаряне без предварително обявление: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен

Договаряне без предварително обявление: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен

Виж повече

00178-2018-002 Открита процедура с предмет:

„Доставка на нетна активна електрическа енергия на свободно договорени цени и координация на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”.

 

 

Виж повече