гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

00178-2019-010 Открита процедура по реда на Закона за обществени поръчки предмет:

“Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране по клиники/отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло и одеяла, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Виж повече

00178-2019-009 Процедура открита по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки- публично състезание с предмет:

„Доставка на лабораторни реактиви и консумативи, за нуждите на Централна Клинична Лаборатория в „УМБАЛ Д-р Георги Странски  ЕАД – Плевен”

Виж повече

00178-2019-008 Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:

00178-2019-008 Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия, хирургични консумативи и лабораторни реактиви за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Виж повече

Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП

Покана по реда на чл. 44, ал.1 от Закона за обществените поръчки във връзка с подготовка за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка на лабораторни реактиви и консумативи  за нуждите на Централна Клинична Лаборатория в „УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен”.

Виж повече

Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП

 

Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител  „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен” за определяне на прогнозната стойност поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП – Събиране на оферти с обява при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на проектиране и авторски надзор на обекти на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

Виж повече

00178-2019-007 Открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки:

„Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране и медицински изделия, за нуждите на Клиника по ортопедия и травматология при „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”

Виж повече

12 май - Международен ден на медицинските сестри

ДО
ИВАЙЛА ПЕТКОВА
ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕТКОВА,
УВАЖАЕМИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ,

За мен е чест да Ви поздравя от свое име и от името на ръководството на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД по повод Международния ден на сестринството – 12 май.
Вашият доказан професионализъм и неуморен труд спомагат неимоверно много за опазване здравето и живота на пациентите, защото лекуването на хората е мисията, на която сме се посветили всички ние. Вниманието и отзивчивостта, търпимостта и помощта, с които дарявате пациентите, заслужават признание и поклон. Благодаря за милосърдието, което полагате постоянно и неуморно в тази най-хуманна професия, въпреки натовареността и трудностите, пред които сте изправени. Пожелавам на всички здраве, щастие, вяра, оптимизъм и лична удовлетвореност.
Благодарим Ви още веднъж за всеотдайността и честит празник!

С УВАЖЕНИЕ,

ДОЦ. Д-Р ЦВЕТАН ЛУКАНОВ, ДМ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „УМБАЛ Д-Р Г. СТРАНСКИ” ЕАД – ПЛЕВЕН

Виж повече

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close