00178–2017–0007 Открита процедура с предмет: „Доставка на горива за служебните автомобили за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 05.06.2017 год.
575 KB
pdf Протокол 17.07.2017 год.
207 KB
pdf Доклад 17.07.2017 год.
231 KB
pdf Решение класиране 17.07.2017 год.
116 KB
pdf Договор 28.08.2017 год.
227 KB
pdf Обявление за възложена поръчка 28.08.2017 год.
170 KB