„Доставка, монтаж, пускане в експлоатоция и гаранционна поддръжка, на Ангиографски апарат за коронарна и периферно – съдова диагностика и интервенционални процедури и ендоскопска 3D система и сетове ендоскопски инстументи за нуждите на УМБАЛ „ Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен ”.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 05.03.2020 г.
1 MB
pdf Протокол №1 15.04.2020 г.
359 KB
pdf Протокол №2 15.04.2020 г.
284 KB
pdf Съобщение за отваряне на ценови оферти 15.04.2020 г.
34 KB
pdf Доклад 24.04.2020 г.
509 KB
pdf Решение класиране 24.04.2020 г.
130 KB
pdf Обявление за възложена поръчка 07.07.2020 г.
184 KB
rar Договори 07.07.2020 г.
2 MB