„Доставка, монтаж, пускане в експлоатоция и гаранционна поддръжка, на Ангиографски апарат за коронарна и периферно – съдова диагностика и интервенционални процедури и ендоскопска 3D система и сетове ендоскопски инстументи за нуждите на УМБАЛ „ Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен ”.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 05.03.2020 г.
1 MB