„Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране и медицински изделия, за нуждите на Клиника по ортопедия и травматология при „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 31.05.2019 г.
2 MB
pdf Протокол №1 03.07.2019 г.
69 KB
pdf Приложение №1 към Протокол №1 03.07.2019 г.
226 KB
pdf Протокол №2 04.07.2019 г.
121 KB
pdf Приложение 1 към Протокол №2 04.07.2019 г.
217 KB
pdf Протокол №3 17.07.2019 г.
91 KB
pdf Доклад 17.07.2019 г.
987 KB
pdf Решение класиране 17.07.2019 г.
658 KB
rar Договори 12.09.2019 г.
6 MB
pdf Информация за възложена поръчка 12.09.2019 г.
232 KB