„Изпълнение на инжeнеринг (Проектиране, Строителство, Авторски надзор) за изграждане на пристройка към основната сграда на Отделение по обща и клинична патология при „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”.

 

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 10.10.2019 г.
705 KB
pdf Протокол №1 21.11.2019 г.
40 KB
pdf Протокол №2 21.11.2019 г.
48 KB
pdf Решение за прекратяване на процедурата 21.11.2019 г.
112 KB