„Доставка на общоболнични медицински консумативи и консумативи за ангиографски изследвания и съдова хирургия за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

 

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 16.08.2019 г.
951 KB
pdf Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 29.08.2019 г.
168 KB
pdf Отговор на запитване 12.09.2019 г.
33 KB
pdf Протокол №1 30.09.2019 г.
133 KB