„Доставка на общоболнични медицински консумативи и консумативи за ангиографски изследвания и съдова хирургия за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

 

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 16.08.2019 г.
951 KB
pdf Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 29.08.2019 г.
168 KB
pdf Отговор на запитване 12.09.2019 г.
33 KB
pdf Протокол №1 30.09.2019 г.
133 KB
pdf Протокол №2 02.12.2019 г.
939 KB
rar Протокол №3 и Приложение №1 към него 12.12.2019 г.
492 KB
pdf Протокол №4 31.01.2020 г.
702 KB
pdf Съобщение за отваряне на ценови оферти 31.01.2020 г.
102 KB
pdf Протокол №5 04.02.2020 г.
584 KB
pdf Протокол №6 21.02.2020 г.
654 KB
pdf Приложение №1 към Протокол №6 21.02.2020 г.
609 KB
pdf Протокол №7 10.03.2020 г.
739 KB
pdf Съобщение за провеждане на публичен жребий 10.03.2020 г.
35 KB
rar Протокол № 8 и Приложение № 1 към него 17.03.2020 г.
773 KB
rar Доклад 18.03.2020 г.
3 MB
rar Решение за класиране 18.03.2020 г.
1 MB
pdf Решение за класиране_2 08.04.2020 г.
293 KB
pdf Решение класиране 3 21.04.2020 г.
215 KB
pdf Решение класиране 4 30.04.2020 г.
145 KB
pdf Обявление за възложен договор 16.06.2020 г.
395 KB
rar Договори 1 16.06.2020 г.
7 MB
rar Договори 2 16.06.2020 г.
4 MB
rar Договори 3 16.06.2020 г.
4 MB