00178-2019-002 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура за отделение по съдебна медицина и отделение по образна диагностика, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски  ЕАД – Плевен”

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 21.01.2019 г.
1 MB
pdf Отговор на запитване 19.02.2019 г.
66 KB
pdf Съобщение за отваряне на ценови оферти 11.03.2019 г.
26 KB
pdf Протокол №1 11.03.2019 г.
58 KB
pdf Протокол №2 15.03.2019 г.
194 KB
pdf Протокол №3 20.03.2019 г.
133 KB
pdf Доклад 20.03.2019 г.
346 KB
pdf Решение класиране 20.03.2019 г.
133 KB
pdf Информация за възложена поръчка 23.04.2019 г
194 KB
rar Договори 23.04.2019 г.
2 MB
rar Анекси към договори 15.05.2019 г.
94 KB
rar Обявление за изменение 15.05.2019 г.
427 KB