00178-2019-002 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура за отделение по съдебна медицина и отделение по образна диагностика, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски  ЕАД – Плевен”

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 21.01.2019 г.
1 MB
pdf Отговор на запитване 19.02.2019 г.
66 KB
pdf Съобщение за отваряне на ценови оферти 11.03.2019 г.
26 KB
pdf Протокол №1 11.03.2019 г.
58 KB
pdf Протокол №2 15.03.2019 г.
194 KB
pdf Протокол №3 20.03.2019 г.
133 KB
pdf Доклад 20.03.2019 г.
346 KB
pdf Решение класиране 20.03.2019 г.
133 KB
pdf Информация за възложена поръчка 23.04.2019 г
194 KB
rar Договори 23.04.2019 г.
2 MB
rar Анекси към договори 15.05.2019 г.
94 KB
rar Обявление за изменение 15.05.2019 г.
427 KB
pdf Информация за изпълнен договор 22.07.2019 г.
137 KB
pdf Информация за изпълнен договор 08.10.2019 г.
137 KB
pdf Информация за изпълнен договор 13.11.2019 г.
137 KB