00178-2019-002 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура за отделение по съдебна медицина и отделение по образна диагностика, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски  ЕАД – Плевен”

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 21.01.2019 г.
1 MB
pdf Отговор на запитване 19.02.2019 г.
66 KB