„Доставка на лабораторни реактиви и консумативи, за нуждите на Централна Клинична Лаборатория в „УМБАЛ Д-р Георги Странски  ЕАД – Плевен”

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 21.06.2019 г.
833 KB
pdf Протокол №1 22.07.2019 г.
122 KB
pdf Протокол №2 22.07.2019 г.
147 KB
pdf Решение класиране 22.07.2019 г.
53 KB