„Доставка на нетна активна електрическа енергия на свободно договорени цени и координация на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”.

 

 

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 09.02.2018 г.
670 KB
rar Протоколи 21.06.2018 г.
234 KB
pdf Доклад 21.06.2016 г.
253 KB
pdf Решение класиране 21.06.2018 г.
80 KB
pdf Информация за възложена поръчка 17.07.2018 г.
173 KB
pdf Договор 17.07.2018 г.
317 KB