„Доставка на нетна активна електрическа енергия на свободно договорени цени и координация на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”.

 

 

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 09.02.2018 г.
670 KB