00178-2018-0018 Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на медицински изделия, хирургични консумативи и лабораторни реактиви за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 21.12.2018 г
2 MB
pdf Отговор на запитване 11.01.2018 г.
44 KB
pdf Протокол №1 12.03.2019 г.
90 KB
pdf Приложение 1 към Протокол №1 12.03.2019 г.
1 MB
pdf Протокол №2 12.03.2019 г.
460 KB