00178-2018-0018 Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на медицински изделия, хирургични консумативи и лабораторни реактиви за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 21.12.2018 г
2 MB
pdf Отговор на запитване 11.01.2018 г.
44 KB
pdf Протокол №1 12.03.2019 г.
90 KB
pdf Приложение 1 към Протокол №1 12.03.2019 г.
1 MB
pdf Протокол №2 12.03.2019 г.
460 KB
pdf Протокол №3 и Приложение №1 към Протокол №3 27.03.2019 г.
1 MB
pdf Доклад 28.03.2019 г.
664 KB
pdf Приложение 1 към Доклад 28.03.2019 г.
1 MB
pdf Приложение 2 към Доклад 28.03.2019 г.
340 KB
pdf Решение класиране 29.03.2019 г.
50 KB
pdf Приложение №1 към Решение класиране 29.03.2019 г.
1 MB
pdf Приложение №2 към Решение класиране 29.03.2019 г.
349 KB
rar Договори 1 21.05.2019 г.
8 MB
rar Договори 2 21.05.2019 г.
6 MB
rar Договори 3 21.05.2019 г.
3 MB
pdf Информация за възложена поръчка 21.05.2019 г.
436 KB