00178-2018-0016 Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 15.11.2018 г.
830 KB
rar Протоколи 28.12.2018 г.
829 KB
pdf Доклад 28.12.2018 г.
474 KB
pdf Решение класиране 28.12.2018 г.
151 KB
pdf Информация за възлагане на поръчка 04.02.2019 г.
239 KB
rar Договори 04.02.2019 г.
3 MB
pdf Информация за прекратяване на обособени позиции 05.02.19 г.
220 KB