00178-2017- 0006 Открита процедура с предмет: „Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране по клиники/отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло и одеяла, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 02.06.2017 год.
536 KB
pdf Протокол №2 13.07.2017 год.
121 KB
pdf Протокол №1 28.07.2017 год.
169 KB
pdf Протокол №3 28.07.2017 год.
258 KB
pdf Доклад 28.07.2017 год.
681 KB
pdf Решение класиране 28.07.2017 год.
161 KB
pdf Решение за изменение на класиране 17.08.2017 год.
53 KB
pdf Договор 08.09.2017 год.
2 MB
pdf Анекс към договор 08.09.2017 год.
41 KB
pdf Обявление за възложена поръчка 08.09.2017 год.
172 KB