гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Председател на Съвета на директорите:

Доц. д-р Евгения Иванова Бързашка – Христова, дм
Родена в гр. Петрич. Завършва - Медицинска академия – София, специалност – медицина, а през 1984 г. придобива специалност по Детски болести и специалност по Клинична токсикология от 2000 г. Специализира Детска гастроентерология и Ултразвукова диагностика в МУ – София. През 2005 г. завършва - Университета по зависимости към Института по поведенчески стратегии – София. Има придобита специалност “Здравен мениджмънт”.
Работи като участъков педиатър, след което става асистент в Катедрата по Педиатрия на МУ – Плевен, последователно - старши, главен и главен административен асистент. Създател и ръководител на Общински превантивно – информационен център по зависимости – Плевендо 2011 г. Има множество научни съобщения на форуми у нас и в чужбина и публикации в списания на български и английски език.Придобива образователна и научна степен „ДОКТОР” по научна специалност „Токсикология” и е „ДОЦЕНТ” по „Токсикология” и Началник Клиника по Клинична Токсикология в УМБАЛ ”Д-р Г.Странски” ЕАД – Плевен.
Заместник председател на Съвета на директорите:

Д-р Димитър Лазаров

Членове

Доц. д-р Цветан Луканов, дм, изпълнителен директор на УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД-Плевен
Роден на 17.12.1968 г. в гр. Плевен. Висшето си образование завършва във ВМИ - Плевен през 1994 г., където започва работа година по-късно като ординатор в Централна Имунологична Лаборатория. От 2001 г. е последователно хоноруван преподавател, асистент, старши асистент и главен асистент по „Клинична имунология” към МУ-Плевен. През 2001 г. придобива специалност по „Клинична имунология”. През 2007 г. защитава дисертация на тема: “Флоуцитометрично изследване на тромбоцити. Клинико-диагностично значение” и получава диплома за образователна и научна степен „Доктор” по „Имунология”. Придобива научно звание доцент по „Имунология” през 2010 г. и оттогава е ръководител на „МДЛ по Имунология” при УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД-Плевен.Със заповед на Министъра на здравеопазването от 15.12.2014 г. доц. Луканов е назначен за изпълнителен директор на УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД-Плевен и вписан в търговския регистър на 23.12.2014 г.

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close