гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

ВТОРА ПСИХИАТРИЧНА КЛИНИКА ПО ОБЩА ПСИХИАТРИЯ И ЗАВИСИМОСТИ

Доц. Д-р К. Стойчев, д.м.
Началник клиника

Доц. Д-р Калоян Стойчев е роден през 1975 в гр. Плевен. Завършва Медицински Университет - гр. Плевен през 2000 г. и от 2001 до 2003 г. е лекар-ординатор в Държавна Психиатрична Болница гр. Ловеч, като от 2002 г. е задочен докторант по психиатрия към Катедра „Психиатрия и медицинска психология“ на МУ-Плевен. През 2003 г. постъпва в III-та психиатрична клиника на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ гр. Плевен. От 2006 г. има призната специалност „Психиатрия“, а през 2007 г. след конкурс е назначен за асистент към Катедра „Психиатрия и медицинска психология“ на МУ-Плевен, където последователно заема длъжностите асистент, ст. асистент и главен асистент. През 2010 г. от Висшата Атестационна Комисия (ВАК) му е присъдена образователна и научна степен „Доктор“ след успешно защитен дисертационен труд на тема „Коморбидни тревожни и афективни разстройства при пациенти с вредна употреба на алкохол и с алкохолна зависимост“. През 2013 г. с конкурс е избран за „Доцент“ към Катедра „Психиатрия и медицинска психология“ на МУ-Плевен. От юни 2014 г. заема длъжността Началник на Втора психиатрична клиника. Доц. Д-р К. Стойчев е член на Българската психиатрична асоциация, Българското дружество по биологична психиатрия, както и на European College of Neuropsychopharmacology (ECNP), International College of Neuropsychopharmacology (CINP) и World Federation of Societies of Biological Psychiatry. Владее английски, немски и руски език.

Разкрита първоначално като самостоятелна структура към Висш Медицински Институт - гр. Плевен, клиниката съществува от 1977 г. и впоследствие става част от стацинарния блок на УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД. Лекуват се пациенти от цялата страна, приоритетно се обслужват нуждаещите се от Плевенска, Великотърновска, Ловешка и Габровска област. Капацитетът на клиниката е 22 легла, като годишно преминават над 500 пациента.

ПРОФИЛ НА КЛИНИКАТА:
Разстройства дължащи се на употреба на психоактивни вещества (злоупотреба и зависимост), разстройства на настроението (депресия, биполарно разстройство), тревожни разстройства (паническо разстройство, фобийни разстройства, генерализирано тревожно разстройство и др.), шизофрения и други остри и хронични психотични разстройства, хранителни разстройства (анорексия и булимия) разстройства на съня, когнитивни разстройства (деменции), личностови разстройства и др.

Клиниката е с близо 20-годишен опит в областта на клиничните изпитвания на медикаменти повлияващи централна нервна система (ЦНС) разработвани от водещите световни фармацевтични компании: антидепресанти, антипсихотици, стабилизатори на настроението и антиманийни медикаменти, медикаменти за деменция при болестта на Алцхаймер, средства повлияващи алкохолна и никотинова зависимост и др.

СПЕЦИФИЧЕН ПРОФИЛ:
Диагностика и лечение на проблемна употреба на психоактивни вещества (злоупотреба и зависимост) придружена от коморбидно психично разстройство: депресия, биполарано разстройство, шизофрения или друго психотично разстройство, личностово разстройство и др. Клиниката работи в тясно сътрудничество с извънболнична програма за субституиращо метадоново лечение на пациенти с опиоидна зависимост, както и с група за подкрепа на пациенти с алкохолна зависимост („Анонимни алкохолици“). Предлага индивидуална и групова психотерапия водена от сертифициран клиничен психолог. Извършва пълен набор от психологични тестувания със съвременни оценъчни инструменти и скали, включително и компютюризирани такива. На разположение на пациентите е социален работник предоставящ психосоциални консултации и услуги.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Гл. Ас. Д-р Димитър Киров
Д-р Красимир Иванов
Медицински фелдшер Александър Александров
Калина Иванова - психолог

КОНТАКТИ:
Началник клиника: 064 886 844;
Д-р Димитър Киров: 064 886 847;
Д-р Красимир Иванов: 064 886 863;
Секретар: 064 886 858;
Сестри: 064 886 845;
Факс: 064 886 857;
e-mail: kzkpr@abv.bg