гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Втора психиатрична клиника по обща психиатрия и зависимости

Доц. Д-р К. Стойчев, д.м.
Началник клиника

Доц. Д-р Калоян Стойчев е роден през 1975 в гр. Плевен. Завършва Медицински Университет - гр. Плевен през 2000 г. и от 2001 до 2003 г. е лекар-ординатор в Държавна Психиатрична Болница гр. Ловеч, като от 2002 г. е задочен докторант по психиатрия към Катедра „Психиатрия и медицинска психология“ на МУ-Плевен. През 2003 г. постъпва в III-та психиатрична клиника на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ гр. Плевен. От 2006 г. има призната специалност „Психиатрия“, а през 2007 г. след конкурс е назначен за асистент към Катедра „Психиатрия и медицинска психология“ на МУ-Плевен, където последователно заема длъжностите асистент, ст. асистент и главен асистент. През 2010 г. от Висшата Атестационна Комисия (ВАК) му е присъдена образователна и научна степен „Доктор“ след успешно защитен дисертационен труд на тема „Коморбидни тревожни и афективни разстройства при пациенти с вредна употреба на алкохол и с алкохолна зависимост“. През 2013 г. с конкурс е избран за „Доцент“ към Катедра „Психиатрия и медицинска психология“ на МУ-Плевен. От юни 2014 г. заема длъжността Началник на Втора психиатрична клиника. Доц. Д-р К. Стойчев е член на Българската психиатрична асоциация, Българското дружество по биологична психиатрия, както и на European College of Neuropsychopharmacology (ECNP), International College of Neuropsychopharmacology (CINP) и World Federation of Societies of Biological Psychiatry. Владее английски, немски и руски език.

Разкрита първоначално като самостоятелна структура към Висш Медицински Институт - гр. Плевен, клиниката съществува от 1977 г. и впоследствие става част от стацинарния блок на УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД. Лекуват се пациенти от цялата страна, приоритетно се обслужват нуждаещите се от Плевенска, Великотърновска, Ловешка и Габровска област. Капацитетът на клиниката е 22 легла, като годишно преминават над 500 пациента.

ПРОФИЛ НА КЛИНИКАТА:
Разстройства дължащи се на употреба на психоактивни вещества (злоупотреба и зависимост), разстройства на настроението (депресия, биполарно разстройство), тревожни разстройства (паническо разстройство, фобийни разстройства, генерализирано тревожно разстройство и др.), шизофрения и други остри и хронични психотични разстройства, хранителни разстройства (анорексия и булимия) разстройства на съня, когнитивни разстройства (деменции), личностови разстройства и др.

Клиниката е с близо 20-годишен опит в областта на клиничните изпитвания на медикаменти повлияващи централна нервна система (ЦНС) разработвани от водещите световни фармацевтични компании: антидепресанти, антипсихотици, стабилизатори на настроението и антиманийни медикаменти, медикаменти за деменция при болестта на Алцхаймер, средства повлияващи алкохолна и никотинова зависимост и др.

СПЕЦИФИЧЕН ПРОФИЛ:
Диагностика и лечение на проблемна употреба на психоактивни вещества (злоупотреба и зависимост) придружена от коморбидно психично разстройство: депресия, биполарано разстройство, шизофрения или друго психотично разстройство, личностово разстройство и др. Клиниката работи в тясно сътрудничество с извънболнична програма за субституиращо метадоново лечение на пациенти с опиоидна зависимост, както и с група за подкрепа на пациенти с алкохолна зависимост („Анонимни алкохолици“). Предлага индивидуална и групова психотерапия водена от сертифициран клиничен психолог. Извършва пълен набор от психологични тестувания със съвременни оценъчни инструменти и скали, включително и компютюризирани такива. На разположение на пациентите е социален работник предоставящ психосоциални консултации и услуги.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Гл. Ас. Д-р Димитър Киров
Д-р Красимир Иванов
Медицински фелдшер Александър Александров
Калина Иванова - психолог

КОНТАКТИ:
Началник клиника: 064 886 844;
Д-р Димитър Киров: 064 886 847;
Д-р Красимир Иванов: 064 886 863;
Секретар: 064 886 858;
Сестри: 064 886 845;
Факс: 064 886 857;
e-mail: kzkpr@abv.bg

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close