гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

ПЪРВА ПСИХИАТРИЧНА КЛИНИКА

Доц. д-р Мая Йорданова Стоименова-Попова, дм
Началник клиника

Родена на 06.07.1956 г. в Пловдив. През 1980 г. завършва ВМИ – Киев, Украйна. От 1980 г. работи в Трета психиатрична клиника на Първостепенна окръжна болница – Плевен. Придобива специалност по психиатрия през 1984г. От 1986 г., след конкурс е назначена за н.с. ІІІ – І ст. в НИНПН към МА – София, асистент и главен асистент към катедра Психиатрия на МУ–София и началник отделение с прилежащ дневен стационар към УМБАЛНП „Св.Наум” – София. През 1990г. има присъдена образователна и научна степен „Доктор“. От м. март 2015 г. е началник на Втора психиатрична клиника (жени), а от 2016г. – на Първа психиатрична клиника към УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД и Ръководител на катедра „Психиатрия и медицинска психология” – МУ, Плевен. Има 95 научни съобщения и доклади и 48 публикации в българския и чуждестранен медицински печат. Ко-автор е на 3 учебника по психиатрия и съдебна психиатрия, ръководство по съдебна медицина, два енциклопедични справочника (на български и руски език). Самостоятелен автор е монография „Самоубийството – изход или решение?“. Член е на УС на БПА, на БЛС, БДБП; ECNP; WFCBP и EUPHA.

Първа психиатрична клиника е основана през 1976год. като клинична база на МФ – Плевен. През последващите години претърпява редица административни и структурни трансформации, като последната е през 2016год., когато клиниките за лечение на психично болни мъже и психично болни жени са обединени в една клиника с две отделения – „Отделение по обща психиатрия“ и „Отделение за остри психотични разстройства“.
Клиниката е базирана на 2 етажа на самостоятелна постройка, локализирана в просторно парково пространство в квартал Сторгозия и разполага с 50 легла за лечение на пациенти с остри и хронични психични разстройства.
Във всяко от отделенията на клиниката са обособени по 2 сектора:

  • сектор за пациенти с висока степен на зависимост от грижи;
  • сектор за пациенти със средна степен на зависимост от грижи.

С оглед спецификата на психичните заболявания и тяхното протичане в секторите с висока степен на зависимост от грижи има обособени 5 обезопасени (съгласно изискванията на Стандарт по „Психиатрия“) болнични стаи с контролиран достъп, самостоятелен санитарен възел и непрекъснато видео наблюдение. Система за видео наблюдение е монтирана и в още 4 болнични помещения от секторите за пациенти със средна степен на зависимост от грижи (по 2 на всеки етаж).

ПРОФИЛ НА КЛИНИКАТА:
В клиниката се диагностицират и лекуват пациенти с всички психични заболявания, налагащи медикаментозно лечение и психосоциална подкрепа. Терапевтичните програми разполагат и с възможност за осъществяване на спешно и планово електроконвулсивно лечение за показани пациенти с афективни и параноидни психози.
Професионалната дейност, осъществявана от лекарите и другите медицински специалисти е насочена към овладяване на спешни психиатрични състояния, лечение на пациенти с изявен психотичен и/или психомоторен срив, които се нуждаят от постоянно наблюдение и/или изолация; лечение на психични заболявания, усложнени със соматични състояния; лечение на терапевтично резистентни пациенти; комплексна оценка при трудни за диагностициране и диагностично неизяснени случаи; лечение на пациенти, подлежащи на задължително настаняване и лечение при първи или пореден психотичен епизод. Контингент пациенти на отделението са възрастни над 18-годишна възраст, с медицински показания за стационарно лечение и постъпващи за “планова” и “спешна” хоспитализация от цялата страна.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Доц. д-р Мая Стоименова-Попова, дм: 064/886 860;
Гл. ас. д-р Петранка Чумпалова, дм: 064/886 864;
Ас. д-р Георги Георгиев: 064/886 852;
Ас. д-р Иванка Велева: 064/886 861;
Ас. д-р Петър Коларов: 064/886 862;
Д-р Павлина Радева: 064/886 855;
Д-р Надя Луканова: 064/886 856.

СПЕЦИАЛИЗАНТИ:
Д-р Александър Тодоров: 064/886 862; e_mail: alex_9020@abv.bg
Д-р Емилия Димитрова: 064/886 862; e_mail: emily.dimitrova@yahoo.com
Д-р Гизем Костова: 064/886 859.

СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
Евгения Ангелова: 064/886 846; 064/886 851; e_mail: st.ms_psych@abv.bg

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ:

  • Отделение за остри психотични разстройства (I-ви етаж): 064/886 853;
  • Отделение по обща психиатрия (II-ри етаж): 064/886 854; 064/886 853; е_mail: kopfemale_pln@abv.bg