гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

ПЪРВА ПСИХИАТРИЧНА КЛИНИКА

Доц. д-р Мая Йорданова Стоименова-Попова, дм
Началник клиника

Родена на 06.07.1956 г. в Пловдив. През 1980 г. завършва ВМИ – Киев, Украйна. От 1980 г. работи в Трета психиатрична клиника на Първостепенна окръжна болница – Плевен. Придобива специалност по психиатрия през 1984г. От 1986 г., след конкурс е назначена за н.с. ІІІ – І ст. в НИНПН към МА – София, асистент и главен асистент към катедра Психиатрия на МУ–София и началник отделение с прилежащ дневен стационар към УМБАЛНП „Св.Наум” – София. През 1990г. има присъдена образователна и научна степен „Доктор“. От м. март 2015 г. е началник на Втора психиатрична клиника (жени), а от 2016г. – на Първа психиатрична клиника към УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД и Ръководител на катедра „Психиатрия и медицинска психология” – МУ, Плевен. Има 95 научни съобщения и доклади и 48 публикации в българския и чуждестранен медицински печат. Ко-автор е на 3 учебника по психиатрия и съдебна психиатрия, ръководство по съдебна медицина, два енциклопедични справочника (на български и руски език). Самостоятелен автор е монография „Самоубийството – изход или решение?“. Член е на УС на БПА, на БЛС, БДБП; ECNP; WFCBP и EUPHA.

Първа психиатрична клиника е основана през 1976год. като клинична база на МФ – Плевен. През последващите години претърпява редица административни и структурни трансформации, като последната е през 2016год., когато клиниките за лечение на психично болни мъже и психично болни жени са обединени в една клиника с две отделения – „Отделение по обща психиатрия“ и „Отделение за остри психотични разстройства“.
Клиниката е базирана на 2 етажа на самостоятелна постройка, локализирана в просторно парково пространство в квартал Сторгозия и разполага с 50 легла за лечение на пациенти с остри и хронични психични разстройства.
Във всяко от отделенията на клиниката са обособени по 2 сектора:

  • сектор за пациенти с висока степен на зависимост от грижи;
  • сектор за пациенти със средна степен на зависимост от грижи.

С оглед спецификата на психичните заболявания и тяхното протичане в секторите с висока степен на зависимост от грижи има обособени 5 обезопасени (съгласно изискванията на Стандарт по „Психиатрия“) болнични стаи с контролиран достъп, самостоятелен санитарен възел и непрекъснато видео наблюдение. Система за видео наблюдение е монтирана и в още 4 болнични помещения от секторите за пациенти със средна степен на зависимост от грижи (по 2 на всеки етаж).

ПРОФИЛ НА КЛИНИКАТА:
В клиниката се диагностицират и лекуват пациенти с всички психични заболявания, налагащи медикаментозно лечение и психосоциална подкрепа. Терапевтичните програми разполагат и с възможност за осъществяване на спешно и планово електроконвулсивно лечение за показани пациенти с афективни и параноидни психози.
Професионалната дейност, осъществявана от лекарите и другите медицински специалисти е насочена към овладяване на спешни психиатрични състояния, лечение на пациенти с изявен психотичен и/или психомоторен срив, които се нуждаят от постоянно наблюдение и/или изолация; лечение на психични заболявания, усложнени със соматични състояния; лечение на терапевтично резистентни пациенти; комплексна оценка при трудни за диагностициране и диагностично неизяснени случаи; лечение на пациенти, подлежащи на задължително настаняване и лечение при първи или пореден психотичен епизод. Контингент пациенти на отделението са възрастни над 18-годишна възраст, с медицински показания за стационарно лечение и постъпващи за “планова” и “спешна” хоспитализация от цялата страна.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Доц. д-р Мая Стоименова-Попова, дм: 064/886 860;
Гл. ас. д-р Петранка Чумпалова, дм: 064/886 864;
Ас. д-р Иванка Велева: 064/886 861;
Ас. д-р Петър Коларов: 064/886 862;
Д-р Павлина Радева: 064/886 855;
Д-р Надя Луканова: 064/886 856.

СПЕЦИАЛИЗАНТИ:
Д-р Александър Тодоров: 064/886 862; e_mail: alex_9020@abv.bg
Д-р Емилия Димитрова: 064/886 862; e_mail: emily.dimitrova@yahoo.com
Д-р Гизем Костова: 064/886 859.

СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
Евгения Ангелова: 064/886 846; 064/886 851; e_mail: st.ms_psych@abv.bg

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ:

  • Отделение за остри психотични разстройства (I-ви етаж): 064/886 853;
  • Отделение по обща психиатрия (II-ри етаж): 064/886 854; 064/886 853; е_mail: kopfemale_pln@abv.bg

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close